Läheltä-podcast läheisten kokemuksista

Tule kuuntelemaan podcasteja päihteitä haitallisesti käyttävien lähellä eläneiden kokemuksista; minkälaisia haasteita he ovat kohdanneet ja kuinka he ovat hyödyntäneet erilaisia selviytymiskeinoja.

Suomessa elää paljon lasisen lapsuuden eläneitä aikuisia, mutta kuulemme heidän kokemuksiaan suhteellisen harvoin. Lapsuudenkodin liiallinen päihteiden käyttö ei useinkaan nouse kahvipöytäkeskusteluun ja monien tarina jääkin kuulematta. Jokaisen ihmisen tarina on ainutlaatuinen, mutta kokemuksista ja selviytymiskeinoista on mahdollista tunnistaa myös yhteisiä piirteitä. 

Haluamme antaa muutamalle tarinalle äänen ja julkaisemme 27.4.2022 alkaen joka keskiviikko podcast-jakson, joissa kuullaan päihteiden lähellä eläneiden kokemuksia siitä, minkälaisia haasteita he ovat kohdanneet ja kuinka he ovat hyödyntäneet erilaisia selviytymiskeinoja. Haastattelemme myös ammattilaisia, jotka ovat auttaneet ja tukeneet päihteiden lähellä eläneitä ihmisiä. Jaksojen haastattelijoina toimivat Diakin opiskelijat Marja ja Teemu. 

Voitko sinä samaistua haastateltavien kokemuksiin tai saatko uusia oivalluksia voimavaroista ja selviytymiskeinoista? Jaksot ovat kuunneltavissa Lasinenlapsuus.fi, sekä diak.fi verkkosivuilta. 

27.4. Sä voit itse olla se muutos 

4.5. Kuinka lasinen lapsuus näkyy myöhemmin? 

11.5. Kun toivo on hukassa 

18.5. Pojasta polvi paranee 

25.5. Suojaavien tekijöiden ja resilienssin merkitys selviytymisessä 

1.6. Rajat on rakkautta 

Podcast-sarjan ovat tuottaneet Diakin opiskelijat, yhteistyössä Lasisen lapsuuden kanssa.