Kirjoituksia lapsuuden luottoaikuisista

Ole Luottoaikuinen –kampanjassa pyysimme ihmisiä muistelemaan niitä turvallisia aikuisia, jotka auttoivat selviämään vaikeista kotioloista nuoruudessa. Kertomuksia on kertynyt noin 70, ja niitä saa mielellään kirjoittaa meille yhä! Jaamme kirjoituksia Lasinen lapsuus -somessa sekä tällä sivulla.

Kokemuksien lukeminen voi auttaa nuorta huomaamaan myönteisiä asioita omassa elämässä. Aikuisten ja ammattilaisten keskuudessa kertomukset toivottavasti herättävät huomaamaan, miten omassa vaikutuspiirissään voisi olla tärkeä aikuinen lapselle ja nuorelle. Nuoren omakseen kokema tukiverkosto voi joskus olla jotain muuta, kuin ensimmäiseksi tulisi ajatelleeksi. 

Julkaisemme tässä sellaisia kertomuksia Luottoaikuisista, jotka kuvaavat useampien kirjoittajien merkityksillisinä pitämiä asioita lapsuuden aikuisissa. Tarinat on jäsennelty alle viiteen aihepiiriin.

Voit aloittaa Luottoaikuisiin tutustumisen myös näistä kuulokuvista: