Nuorten kirjoituksia lasisesta lapsuudesta

Ääni lapselle -kampanjassa pyysimme erityisesti nuoria ja aikuistuvia henkilöitä kertomaan lasisen lapsuuden kokemuksista. Kirjoittajia pyydettiin myös kertomaan, mitä he haluaisivat kaikkien aikuisten tietävän aikuisten alkoholinkäytön vaikutuksista lapsiin. 

Kampanjaan tuli noin 400 kirjoitusta. Julkaisemme niistä tässä sellaisia, jotka kuvaavat usein toistuvia ja monien merkityksillisinä pitäviä asioita. Tarinat on jäsennelty viiteen yleiseen aihepiiriin.