Vertaistukiryhmät

Vertaistuen tärkeintä antia on ymmärrys, lohtu ja helpotus. Mieltä ja toimintaa kuormittavan ongelman kanssa ei olekaan yksin. Kokemusten jakaminen yhdessä vähentää läheisen päihdeongelmiin liittyvää häpeää ja syyllisyyttä sekä lisää armollista suhtautumista omaan itseen. Moni huomaa, että omaan itseen liittyvät huonoiksi ominaisuuksiksi kuvitellut asiat ovat seurausta kuormittavasta lapsuudesta.

Lasisen lapsuuden tyypillisiä vaikutuksia ovat ulkopuolisuuden- ja alemmuudentunteet. Vertaisryhmä on monelle ensimmäinen paikka, jossa voi kokea tulevansa täysin ymmärretyksi. Ymmärretyksi tuleminen on puolestaan myös hyväksytyksi tulemista. Tätä kaikkea voi oppia löytämään elämäänsä nuorena tai myöhemmin aikuisena.

Ryhmän avulla opin laittamaan rajat alkoholistiäidilleni ja uskalsin vihdoin keskittyä omaan perheeseeni ja onneeni. 

Tältä sivulta löytyvät ajankohtaiset tiedot alkavista Lasinen lapsuus -vertaistukiryhmistä sekä muista ryhmätoiminnoista verkossa ja kasvokkain. Ryhmät ovat tarkoitettu nuorille, nuorille aikuisille ja aikuisille, jotka kokevat tai ovat kokeneet haittoja läheisen aikuisen päihteidenkäytöstä.

 

Nettivertaisryhmät aikuisille

Lasisen lapsuuden järjestämät nettivertaisryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja ja luottamuksellisia vertaisryhmiä. Ryhmissä toimitaan nimimerkillä. Suljetulla keskustelualueella kokoontuva ryhmä kestää noin kolmen kuukauden ajan. 

Osallistuminen ryhmiin on maksutonta. Ryhmästä saa eniten irti, jos varaa aiheiden pohtimiseen ja ajatusten kirjoittamiseen noin pari tuntia viikossa. Teemoja voi pohtia omaan tahtiin kellonajasta riippumatta. Lisäksi ryhmän aikana järjestetään noin viikottain live-keskustelu (chatissa kirjoittamalla), joka sijoittuu arki-iltaan 18 ja 21 välille ja kestää 90 minuuttia.. 

Vuonna 2022 järjestämme 2-3 aikuisten nettiryhmää.Seuraava ryhmä on tulossa syksyllä.

Ilmoittelemme seuraavasta ryhmästä täällä ja some-kanavissamme mahdollisimman pian!

Facebookissa toimii myös aikuisille suunnattu Pullopostia lapsuudesta -keskusteluryhmä, johon voi liittyä koska tahansa. Ryhmä on hyvin aktiivinen. Sieltä kirjoitetaan lähes päivittäin uusia aiheita ja omiin avauksiin saa yleensä nopeasti vastakaikua. Pullopostia lapsuudessa -ryhmässä ollaan omalla nimellä ja profiilikuvalla. Anonyymimpää vertaistukea tarjoaa Lasinen lapsuus –sivumme keskustelualue.

Järjestämme ajoittain teemaryhmiä myös kumppaneittemme kanssa yhteisestä teemasta, esimerkkinä SOS-Lapsikylien kanssa yhteistyössä järjestetty sijoituksen ja lasisen lapsuuden kokeneiden nettiryhmä. Olemme myös kiinnostuneita yhteistyöehdotuksiin, jossa ryhmän aihe ja kohderyhmä räätälöidään yhdessä.

Nettivertaisryhmät nuorille

Lasinen lapsuus järjestää nettivertaisryhmiä 17-25-vuotiaille.

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet nuorten sivullamme.

Lisätietoa ruotsinkielisestä tuesta nuorille ruotsinkielisillä sivuillamme

Nettivertaisryhmät päihteitä käyttäville äideille

A-klinikkasäätiön Päihdelinkki järjestää yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa säännöllisesti nettiryhmiä äideille ja lasta odottaville, joilla on ongelmia ja huolia päihteidenkäyttönsä takia. LINKKI

Pienten lasten vanhemmille suunnatut ryhmät

Nämä vertaistukiryhmämme on suunnattu pienten lasten vanhemmille, jotka ovat omassa lapsuudessaan tai nuoruudessaan kärsineet perheen aikuisen päihteiden käytöstä. Ryhmien pääpaino on erityisesti siinä, miten oma lapsuus vaikuttaa arkeen ja vanhemmuuteen sekä miten omaan hyvinvointiin voi tänä päivänä vaikuttaa. Omien haasteiden ja vahvuuksien pohtiminen ammatillisesti ohjatussa vertaisryhmässä on monelle merkittävä tuki vanhemmuuteen. 

Vanhemmille suunnatut ryhmät

Lasisen lapsuuden kokeneille pienten lasten vanhemmille on tulossa Teams-alustalla kokoontuva ryhmä alkuvuodesta 2023. Päivitämme lisätietoa sekä tänne että someen loppuvuodesta 2022.

Porin kasvokkain kokoontuva ryhmä kokoontuu 30.8 alkaen Porissa tiistai-iltaisin pääosin kerran viikossa, yhteensä 10 kertaa. Osoite Isolinnankatu 22.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: [email protected], 050 3131 832 (myös whatsapp). Ryhmän järjestää Porin Sininauha ry.

Kuopiossa ryhmiä järjestää Kuopion Ensikotiyhdistys. Vertaistukiryhmää ohjaa Ensikotiyhdistyksen ohjaaja Anne Bäck yhdessä työparin kanssa. Lisätietoa [email protected]

Erityisesti isille suunnatut ryhmät

Ryhmissä käydään läpi lasisen lapsuuden vaikutuksia omaan minuuteen, isyyteen ja tämän päivän arkielämään. Ryhmien ohjaajina toimivat Erityisesti Isä -toiminnan työntekijät eri paikkakunnilla. Tulevista Isä-ryhmistä ilmoitellaan sekä some -kanavissamme että täällä mahdollisimman pian. 

Kuopiossa alkaa ryhmä isille syyskuussa. Ryhmä kokoontuu osoitteessa Suokatu 23. klo. 17.30–19.30

Ryhmäkerrat ovat: 12.9, 14.9 , 19.9, 21.9, 28.9, 5.10, 12.10 ja 19.10

lisätietoja: [email protected] ilmoittautuminen: https://forms.office.com/r/VL6WPXCGCP

Ryhmän järjestävät yhteistyössä Kirkkopalvelut Ry:n Erityisesti Isä -toiminta, Kuopion ensikotiyhdistys sekä A-klinikkasäätön Lasinen lapsuus -toiminta

Mikkelissä mahdollisesti alkavista ryhmistä saat lisätietoa ottamalla yhteyttä Pekka Nyrhinen 044 970 3554 p[email protected]

Isien ryhmään osallistuneen terveiset kannattaako ryhmään lähteä mukaan: 

Kyllä ehdottomasti. Sanoisin asiaa miettivälle, että hyödyt siitä enemmän kuin osaat arvata.

MIELI Suomen mielenterveys ry

järjestää kasvokkaisia Lasinen lapsuus -vertaistukiryhmiä Helsingissä. Ryhmiin on jatkuva haku. Lisätietoa ryhmistä ja hakemisesta löydät Mieli ry:n kotivisuilta. LINKKI

MUUT

Al-anon- ja AAL-ryhmät 

Al-Anon-ryhmät tarjoavat alkoholiongelmaisten läheisille kasvokkaista vertaistukea ympäri Suomea. Ryhmien toiminta pohjautuu ohjelmaan, joka muodostuu kahdestatoista henkilökohtaisen kasvun askeleesta ja kahdestatoista ryhmien toimintaa ohjaavasta perinteestä sekä kahdestatoista palvelukäsitteestä. LINKKI

AAL-ryhmät ovat alkoholistien aikuisille lapsille suunnattuja vertaisryhmiä, joissa seurataan 12 askeleen toipumisohjelmaa. AAL-ryhmiä kokoontuu yli kahdella kymmenellä paikkakunnalla Suomessa. LINKKI