Vertaistukiryhmät

Vertaistuen tärkeintä antia on ymmärrys, lohtu ja helpotus. Mieltä ja toimintaa kuormittavan ongelman kanssa ei olekaan yksin. Kokemusten jakaminen yhdessä vähentää läheisen päihdeongelmiin liittyvää häpeää ja syyllisyyttä sekä lisää armollista suhtautumista omaan itseen. Moni huomaa, että omaan itseen liittyvät huonoiksi ominaisuuksiksi kuvitellut asiat ovat seurausta kuormittavasta lapsuudesta.

Lasisen lapsuuden tyypillisiä vaikutuksia ovat ulkopuolisuuden- ja alemmuudentunteet. Vertaisryhmä on monelle ensimmäinen paikka, jossa voi kokea tulevansa täysin ymmärretyksi. Ymmärretyksi tuleminen on puolestaan myös hyväksytyksi tulemista. Tätä kaikkea voi oppia löytämään elämäänsä nuorena tai myöhemmin aikuisena.

Ryhmän avulla opin laittamaan rajat alkoholistiäidilleni ja uskalsin vihdoin keskittyä omaan perheeseeni ja onneeni. 

Tältä sivulta löytyvät ajankohtaiset tiedot alkavista Lasinen lapsuus -vertaistukiryhmistä sekä muista ryhmätoiminnoista verkossa ja kasvokkain. Ryhmät ovat tarkoitettu nuorille, nuorille aikuisille ja aikuisille, jotka kokevat tai ovat kokeneet haittoja läheisen aikuisen päihteidenkäytöstä.

 

Nettivertaisryhmät aikuisille

Lasisen lapsuuden järjestämät nettivertaisryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja ja luottamuksellisia vertaisryhmiä. Ryhmissä toimitaan nimimerkillä. Suljetulla keskustelualueella kokoontuva ryhmä kestää noin kolmen kuukauden ajan. Uusista ryhmistä ja hauista tuleviin ryhmiin ilmoitetaan Lasisen lapsuuden etusivulla sekä Facebookissa. Keväällä 2020 järjestämme kaksi aikuisten nettiryhmää, joiden haku on jo päättynyt.

Seuraava haettavaksi tuleva aikuisten nettiryhmä syksyllä 2020 on kohdistettu lasisen lapsuuden eläneille aikuisille, joita mietityttää oma alkoholinkäyttö. Se voi tarkoittaa esimerkiksi, että koet epävarmuutta siitä, juotko itse liikaa. Se voi tarkoittaa myös, että miettit erilaisten alkoholinkäyttöön liittyvien ratkaisujen vaikutuksia esimerkiksi sosiaaliseen elämääsi, puolisosi tai lapsesi hyvinvointiin, tai työkykyysi.

Facebookissa toimii myös aikuisille suunnattu Pullopostia lapsuudesta -keskusteluryhmä, johon voi liittyä koska tahansa. Ryhmä on hyvin aktiivinen. Sieltä kirjoitetaan lähes päivittäin uusia aiheita ja omiin avauksiin saa yleensä nopeasti vastakaikua. Pullopostia lapsuudessa -ryhmässä ollaan omalla nimellä ja profiilikuvalla. Anonyymimpää vertaistukea tarjoaa Lasinen lapsuus –sivumme keskustelualue.

Järjestämme ajoittain teemaryhmiä myös kumppaneittemme kanssa yhteisestä teemasta, esimerkkinä SOS-Lapsikylien kanssa yhteistyössä järjestetty sijoituksen ja lasisen lapsuuden kokeneiden nettiryhmä. Olemme myös kiinnostuneita yhteistyöehdotuksiin, jossa ryhmän aihe ja kohderyhmä räätälöidään yhdessä.

Verkkovertaistukiryhmä lasisen lapsuuden kokeneille isille, joita myös oma päihteiden käyttö mietityttää, on päättynyt. Ryhmä kokoontui viikoilla 19-25 (5.5.-18.6.) lasinenlapsuus -sivulla. Ryhmä toteutettiin Lasinen lapsuus -haastava arki -hankkeen ja Erityisesti isä- toiminnan yhteistyönä. 

Lisätietoa [email protected], p. 040 7522944

Verkkoryhmä pienten lasten vanhemmille on myös päättynyt. Lisätietoa voit lukea täältä tai ottamalla yhteyttä ryhmän ohjaajaan Niinaan [email protected], p 044-562 98 02. 

Nettivertaisryhmät nuorille

Seuraava ryhmämme on suunnattu alle 17-vuotialle nuorille ja se alkaa syksyllä 2020.

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet löydät Varjomaailmasta:  https://varjomaailma.fi/miten-mukaan .

Ruotsinkielinen ryhmä Skuggsidan aloitti maaliskuussa 30.3.2020. Lisätietoa ruotsinkielisestä tuesta nuorille osoitteessa https://varjomaailma.fi/svenska

 

Nettivertaisryhmät päihteitä käyttäville äideille

A-klinikkasäätiön Päihdelinkki järjestää yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa säännöllisesti nettiryhmiä äideille ja lasta odottaville, joilla on ongelmia ja huolia päihteidenkäyttönsä takia. LINKKI

 

Kasvokkaiset vertaisryhmät

TURKU

Turussa aloittanut ohjattu vertaistukiryhmä lasisen lapsuuden kokeneille pienten lasten vanhemmille ja perheellistymistä suunnittelevilla aikuisille on päättynyt. Seuraavasta mahdollisesta ryhmästä infotaan lasisen lapsuuden somessa ja täällä.  

OULU

Oulun ryhmä pienten lasten vanhemmille siirtyy syksylle 2020.

KUOPIO

Kuopion kasvokkainen vertaistukiryhmä lasisen lapsuuden kokeneille isille alkaa 24.8.2020 ja kokoontuu aina maanantaisin Päihdepalvelusäätiöllä (Suokatu 23) klo 18−20. 

Osallistujille maksuton ryhmä kokoontuu yhteensä 8 kertaa, eli 12.10. saakka. Ryhmää ohjaavat Suvi Kovalainen ja vertaisohjaaja Teppo Uotinen.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen mukaan [email protected] tai puh. 040 752 2944. 

Ryhmä toteutetaan Lasinen lapsuus -haastava arki -hankkeen ja Kuopion Kirkkopalveluiden Erityisesti isä- toiminnan yhteistyönä.

PORI

Porin kasvokkainen vertaistukiryhmä lasisen lapsuuden kokeneille isille alkaa 25.8. ja kokoontuu aina tiistaisin Porin Sininauhassa (Liisankatu 11, 3.krs) klo 16.30-18.30.

Osallitujille maksuton ryhmä kokoontuu yhteensä 8 kertaa ja sitä ohjaavat  ohjaavat Anu Louhelainen ja Heli Syrjäntikka.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen mukaan [email protected] tai puh 045 647 3773.

HUOM! Mikäli tarvitset lapsenhoitoa ryhmään osallistumista varten, korvaamme siitä aiheutuneet kulut jälkikäteen.

JOENSUU

Seuraava Lasinen lapsuus ryhmä alkaa Joensuussa marraskuussa 2020, ilmoittautuminen alkaa syksyllä 2020. 

Ryhmätjärjestetään yhteistyössä A-klinikkasäätiön, SiunSoten, Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset – FinFamin ja Pielisensuun seurakunnan kanssa. Ryhmän pääpainona oN Lapsuudenkokemusten käsittelyn lisäksi vanhemmuuden ja arjen tuessa. Vertaistukiryhmää ohjaavat Tiia Lakanen ja Saila Musikka.

KUOPION ENSIKOTIYHDISTYS

järjestää vertaistukiryhmiä pienten lasten vanhemmille, jotka ovat omassa lapsuudessaan tai nuoruudessaan kärsineet perheen aikuisen päihteiden käytöstä. Ryhmien pääpaino on lapsuudenkokemusten käsittelyssä ja siinä, miten lapsuus vaikuttaa omaan arkeen ja vanhemmuuteen. Omien kipeiden ja vaiettujen lapsuudenkokemusten läpikäyminen ohjatussa vertaisryhmässä on monelle merkittävä tuki vanhemmuuteen. Vertaistukiryhmää ohjaa Ensikotiyhdistyksen ohjaaja Anne Bäck yhdessä työparin kanssa.

Ryhmä aloitti ma 9.3., mutta on ollut kokoontumistauolla korona -tilanteen vuoksi. Ohjaajat ovat olleet ryhmäläisiin suoraan yhteydessä ja he jatkavat kokoontumista syksyllä. 

MIELI Suomen mielenterveys ry

järjestää kasvokkaisia Lasinen lapsuus -vertaistukiryhmiä Helsingissä. Ryhmiin on jatkuva haku. Lisätietoa ryhmistä ja hakemisesta löydät Mieli ry:n kotivisuilta. LINKKI

MUUT

Al-anon- ja AAL-ryhmät 

Al-Anon-ryhmät tarjoavat alkoholiongelmaisten läheisille kasvokkaista vertaistukea ympäri Suomea. Ryhmien toiminta pohjautuu ohjelmaan, joka muodostuu kahdestatoista henkilökohtaisen kasvun askeleesta ja kahdestatoista ryhmien toimintaa ohjaavasta perinteestä sekä kahdestatoista palvelukäsitteestä. LINKKI

AAL-ryhmät ovat alkoholistien aikuisille lapsille suunnattuja vertaisryhmiä, joissa seurataan 12 askeleen toipumisohjelmaa. AAL-ryhmiä kokoontuu yli kahdella kymmenellä paikkakunnalla Suomessa. LINKKI