Vertaistukiryhmät

Vertaistuen tärkeintä antia on ymmärrys, lohtu ja helpotus. Mieltä ja toimintaa kuormittavan ongelman kanssa ei olekaan yksin. Kokemusten jakaminen yhdessä vähentää läheisen päihdeongelmiin liittyvää häpeää ja syyllisyyttä sekä lisää armollista suhtautumista omaan itseen. Moni huomaa, että omaan itseen liittyvät huonoiksi ominaisuuksiksi kuvitellut asiat ovat seurausta kuormittavasta lapsuudesta.

Lasisen lapsuuden tyypillisiä vaikutuksia ovat ulkopuolisuuden- ja alemmuudentunteet. Vertaisryhmä on monelle ensimmäinen paikka, jossa voi kokea tulevansa täysin ymmärretyksi. Ymmärretyksi tuleminen on puolestaan myös hyväksytyksi tulemista. Tätä kaikkea voi oppia löytämään elämäänsä nuorena tai myöhemmin aikuisena.

Ryhmän avulla opin laittamaan rajat alkoholistiäidilleni ja uskalsin vihdoin keskittyä omaan perheeseeni ja onneeni. 

Tältä sivulta löytyvät ajankohtaiset tiedot alkavista Lasinen lapsuus -vertaistukiryhmistä sekä muista ryhmätoiminnoista verkossa ja kasvokkain. Ryhmät ovat tarkoitettu nuorille, nuorille aikuisille ja aikuisille, jotka kokevat tai ovat kokeneet haittoja läheisen aikuisen päihteidenkäytöstä.

 

Nettivertaisryhmät aikuisille

Lasisen lapsuuden järjestämät nettivertaisryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja ja luottamuksellisia vertaisryhmiä. Ryhmissä toimitaan nimimerkillä. Suljetulla keskustelualueella kokoontuva ryhmä kestää noin kolmen kuukauden ajan. Uusista ryhmistä ja hauista tuleviin ryhmiin ilmoitetaan Lasisen lapsuuden etusivulla sekä Facebookissa. Vuonna 2021 järjestämme 2 tai 3 aikuisten nettiryhmää.

Kevään 2021 nettiryhmämme alkoi helmikuussa, teemanaan pärjääminen ja yhteydenpito ikääntyvien vanhempien kanssa.  Tulevien ryhmien ajankohdista ja teemoista ilmoitamme tällä sivulla ja sosiaalisessa mediassa.

Facebookissa toimii myös aikuisille suunnattu Pullopostia lapsuudesta -keskusteluryhmä, johon voi liittyä koska tahansa. Ryhmä on hyvin aktiivinen. Sieltä kirjoitetaan lähes päivittäin uusia aiheita ja omiin avauksiin saa yleensä nopeasti vastakaikua. Pullopostia lapsuudessa -ryhmässä ollaan omalla nimellä ja profiilikuvalla. Anonyymimpää vertaistukea tarjoaa Lasinen lapsuus –sivumme keskustelualue.

Järjestämme ajoittain teemaryhmiä myös kumppaneittemme kanssa yhteisestä teemasta, esimerkkinä SOS-Lapsikylien kanssa yhteistyössä järjestetty sijoituksen ja lasisen lapsuuden kokeneiden nettiryhmä. Olemme myös kiinnostuneita yhteistyöehdotuksiin, jossa ryhmän aihe ja kohderyhmä räätälöidään yhdessä.

Nettivertaisryhmät nuorille

Seuraava ryhmämme on alle 17-vuotiaille nuorille ja se alkaa kesän jälkeen 2021. 

Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet löydät Varjomaailmasta:  https://varjomaailma.fi/miten-mukaan .

Lisätietoa ruotsinkielisestä tuesta nuorille osoitteessa https://varjomaailma.fi/svenska

Nettivertaisryhmät päihteitä käyttäville äideille

A-klinikkasäätiön Päihdelinkki järjestää yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa säännöllisesti nettiryhmiä äideille ja lasta odottaville, joilla on ongelmia ja huolia päihteidenkäyttönsä takia. LINKKI

Pienten lasten vanhemmille suunnatut ryhmät

Nämä vertaistukiryhmämme on suunnattu pienten lasten vanhemmille, jotka ovat omassa lapsuudessaan tai nuoruudessaan kärsineet perheen aikuisen päihteiden käytöstä. Ryhmien pääpaino on erityisesti siinä, miten oma lapsuus vaikuttaa arkeen ja vanhemmuuteen sekä miten omaan hyvinvointiin voi tänä päivänä vaikuttaa. Omien haasteiden ja vahvuuksien pohtiminen ammatillisesti ohjatussa vertaisryhmässä on monelle merkittävä tuki vanhemmuuteen. 

15.4. alkaa kasvokkainen verkkoryhmä pienten lasten vanhemmille. Ryhmä kokoontuu joka tiistai-ilta klo 18-19.30 10 viikon ajan (viimeinen tapaaminen 15.6.)  Teamsiin pohtimaan yhdessä lapsuuden kokemusten vaikutuksia tähän päivään omassa ja oman perheen arjessa. Ryhmässä pohditaan yhdessä arjen haastavia tilanteita ja vahvuuksia sekä sitä, miten voi tietoisesti toimia omien lastensa kanssa niin, että sukupolvelta toiselle siirtyy mahdollisimman paljon toivottua hyvää ja toimimattomat ajatus -ja toimintamallit eivät. Ryhmässä etsitään yhdessä tietoa ja kokemuksia jakamalla erilaisia tapoja vaikuttaa omaan ja perheen hyvinvointiin.

Ryhmää ohjaavat Lasinen lapsuus -työntekijä Laura Barck ja vertaisohjaaja Tanni Karvonen. Mukaan mahtuu kahdeksan vanhempaa. Kaikkiin ryhmään hakeneisiin ollaan yhteydessä sähköpostitse torstaina 8.4. Haku on päättynyt.

Lisätietoa ryhmästä saat Lauralta [email protected], 050 4007605

Erityisesti isille suunnatut ryhmät

Isille suunnattu  ryhmä on myös siirretty verkkoon ja se kokoontuu Teamsissa aina tiistaisin klo 17-19 , alkaen 20.4. ryhmän viimeinen kokoontuminen on 8.6 (yhteensä 8 kertaa).

Ryhmässä pohditaan yhdessä erilaisia tapoja vaikuttaa omaan ja perheen hyvinvointiin. Ryhmässä mietitään myös tiedon ja kokemusten jakamisen kautta miten voi rakentaa vanhemmuutta, joka edistää hyvän siirtymistä seuraavalle sukupolvelle. Ryhmässä etsitään yhdessä keinoja, joilla voi tietoisesti muuttaa niitä asioita ja toimintatapoja, joiden ei toivo siirtyvän eteenpäin. 

Ryhmään ohjaavat Suvi Kovalainen ja vertaisohjaaja Teppo Uotinen. Osallistujille maksuttomaan ryhmään mahtuu 8 osallistujaa ja ryhmä on nyt täynnä. 

Isien ryhmään vuonna 2020 osallistuneen terveiset kannattaako ryhmään lähteä mukaan: 

Kyllä ehdottomasti. Sanoisin asiaa miettivälle, että hyödyt siitä enemmän kuin osaat arvata.

Lisää isien ryhmiä suunnitteilla toteutettavaksi syksyllä 2021 Kuopiossa, Jyväskylässä, Varkaudessa ja Mikkelissä. Lisätietoa päivitetään tänne mahdollisimman pian.

Joensuussa vertaistukiryhmiä järjestävät yhteistyössä Siunsote, Pielisensuun seurakunta ja Pohjois-Karjalan mielenterveysomaiset FinFami ry. Seuraava ryhmä alkaa tiistaina 21.9. klo 17. Lisätietoja ryhmästä saat ottamalla yhteyttä ryhmän ohjaaja Tiiaan, [email protected]

Turun seuraavasta ohjatusta vertaistukiryhmästä lasisen lapsuuden kokeneille alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille tai odottaville perheille infotaan lasisen lapsuuden somessa ja täällä.  

Oulun ryhmä pienten lasten vanhemmille siirtyy korona-tilanteen vuoksi, tarkempaa tietoa päivitetään tänne mahdollisimman pian.

Porin vertaistukiryhmista lasisen lapsuuden kokeneille vanhemmille voi kysyä lisätitietoja Anu Louhelaiselta [email protected] tai puh 045 647 3773.

Kuopiossa ryhmiä järjestää Kuopion Ensikotiyhdistys. Vertaistukiryhmää ohjaa Ensikotiyhdistyksen ohjaaja Anne Bäck yhdessä työparin kanssa. Lisätietoa [email protected]

MIELI Suomen mielenterveys ry

järjestää kasvokkaisia Lasinen lapsuus -vertaistukiryhmiä Helsingissä. Ryhmiin on jatkuva haku. Lisätietoa ryhmistä ja hakemisesta löydät Mieli ry:n kotivisuilta. LINKKI

MUUT

Al-anon- ja AAL-ryhmät 

Al-Anon-ryhmät tarjoavat alkoholiongelmaisten läheisille kasvokkaista vertaistukea ympäri Suomea. Ryhmien toiminta pohjautuu ohjelmaan, joka muodostuu kahdestatoista henkilökohtaisen kasvun askeleesta ja kahdestatoista ryhmien toimintaa ohjaavasta perinteestä sekä kahdestatoista palvelukäsitteestä. LINKKI

AAL-ryhmät ovat alkoholistien aikuisille lapsille suunnattuja vertaisryhmiä, joissa seurataan 12 askeleen toipumisohjelmaa. AAL-ryhmiä kokoontuu yli kahdella kymmenellä paikkakunnalla Suomessa. LINKKI