Materiaalipakki Armas

Työkaluja lapsen traumainformatiiviseen kohtaamiseen
alakoulun aikuisille

Armas tukee ammattilaisia kohtaamaan ja auttamaan lapsia, joiden perheessä käytetään haitallisesti päihteitä. Materiaalipakki on kehitetty erityisesti alakoulujen ammattilaisten käyttöön.

 

Materiaalipakki Armas osoitteessa armasmateriaali.wordpress.com

 

TIETOA: Traumainformoidusta kohtaamisesta alakoulussa. Traumaymmärryksestä, tunnetaidoista, itsetuntemuksesta ja vireystilasta sekä millainen merkitys näillä kaikilla on päivittäisissä kohtaamisissamme.

TYÖKALUJA: Konkreettisia toiminnallisia harjoituksia alakoululaisten kanssa tehtäväksi. Harjoituksilla aikuinen voi auttaa lasta takaisin optimaaliseen vireystilaan. Ne sisältävät keinoja rauhoittumiseen, rentoutumiseen ja kehon aktivointiin.

KOKEMUSASIANTUNTIJAVIDEO: Armas lapsuus -videolla kokemusasiantuntija kertoo lapsuudestaan kodissa, jossa oli alkoholiongelma. Videon kesto 9min.

 

Armas on A-klinikkasäätiön Lasisen lapsuuden tilaama ja ylläpitämä materiaalipakki, jonka on opinnäytetyönään tuottanut Aija Puumalainen Karelia-ammattikorkeakoulusta. Armas on julkaistu lokakuussa 2021.

 

Maalaus: Tinja Puumalainen