Muita materiaaleja

Toimiva lapsi & perhe -työmenetelmät

Toimiva lapsi&perhe -työmenetelmät on kehitetty lapsen kehityksen tukemisen ja häiriöiden ehkäisemisen työkaluiksi silloin, kun perheen jommalla kummalla vanhemmalla on psykiatrisia oireita. Hankkeen aikana menetelmien sovellusalue on laajentunut perheisiin, joissa on ylipäätään vanhemmuuteen vaikuttavia paineita, kuten vanhemman päihdeongelma tai fyysinen sairaus. Menetelmiä käytetään myös lastensuojelussa. "Lapset puheeksi" on neuvonnallinen työmalli, jonka päämääränä on tukea vanhemmuutta ja lasten kehitystä, kun vanhemmalla on vaikeuksia. Menetelmistä lisää Mieli ry:n sivuilla. 

Lasinen lapsuus -työntekijämme Johanna Puranen on kouluttautunut Lapset puheeksi -menetelmän käyttöön. (ks. yhteystiedot)

 

Lastenneuvola ja varhaiskasvatus lapsen päihteettömän kasvuympäristön tukena 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tukikortti.

 

Lastensuojelun käsikirja verkossa

Käsikirja on tarkoitettu kaikille lastensuojelun kanssa työskenteleville tahoille ja opiskelijoille. Käsikirjaa käytetään paljon myös työhön perehdyttämisen välineenä. Käsikirjan avulla voi seurata valtakunnallisia lastensuojeluun liittyviä ajankohtaisasioita.

Lastensuojelun käsikirja on kaikille avoinna oleva verkkopalvelu.

 

Dialogiset verkostomenetelmät ammattilaisen ja perheen välillä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (THL) on kehitetty yhteistyössä psykososiaalisen työn ammattilaisten kanssa välineitä, joilla voidaan tuottaa tietoa lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa työskentelevien työntekijöiden huolen määrästä ja asteista sekä rohkaista lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleviä ottamaan huolensa puheeksi.

Lue lisää THL:n varhaisen avoimen yhteistoiminnan menetelmistä.

 

Luo luottamusta, suojele lasta -verkkokoulutus ja opas

THL on julkaissut Luo luottamusta, suojele lasta -oppaan ja verkkovalmennuksen lapsen tuen ja avun saantia turvaavasta yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta.

Opas on tarkoitettu kaikille ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään lapsia, nuoria ja perheitä. Pääsääntöisesti opas on tarkoitettu kuntien ja maakuntien lasten, nuorten ja perheiden palveluissa, järjestöissä ja seurakunnissa toimiville työntekijöille ja johtajille.

 

Lupaus lapselle -välineet

Pesäpuu ry kehittää lapsinäkökulman esiintuomista lastensuojelussa tuottamalla lapsen äänen kuulemiseen liittyviä työmenetelmiä ja välineitä. Lupaus lapselle -välineet sekä opas– ja käsikirjat on tuotettu avuksi lasten kanssa työskentelyyn lastensuojeluprosessin eri vaiheissa. Välineet soveltuvat myös muuhun lasten ja perheiden kanssa tehtävään työhön. Materiaaleja voi hyödyntää niin yksilö- kuin vertaisryhmätyöskentelyssä ja soveltaa mm. koulutus- , työnohjaus- ja terapiakäyttöön myös aikuisille. Kehitellyt lapsilähtöiset välineet ja työtavat mm. tunnekortit antavat työntekijöille ”kättä pidempää” ja toimivat keskustelun tukena silloin, kun lapsen ja perheen tuen tarvetta arvioidaan yhdessä. Pesäpuu järjestää myös koulutusta lapsilähtöiseen työskentelyyn.
Lue lisää Pesäpuu ry:n sivuilta.

 

Lydia -tietokonepeli aikuisille

Suomalaisen Platonic Partnershipin suunnittelema englanninkielinen Lydia-tietokonepeli aikuisille, jotka haluavat eläytyä siihen, miltä tuntuu kasvaa päihdeongelmaisen vanhemman lapsena. Lue lisää pelin ideasta Alkon tiedotteesta.