Varjoton mieli -oppimateriaali

Milllaista on, kun omalla vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelma?

Varjoton mieli on elokuva- ja tehtävämateriaali yläkouluikäisille nuorille ja heidän kanssaan toimiville aikuisille. Työskentelyn tavoitteena on lisätä tietoa mielenterveys- ja päihdeongelmista, vähentää niihin liittyviä ennakkoluuloja sekä opastaa mistä ja miten apua voi saada ja miten kaveria voi auttaa. Materiaalin tavoitteena on myös antaa tukea ja rohkeutta sellaisille nuorille, joita päähenkilön kaltainen tilanne koskettaa henkilökohtaisesti.

 

VIDEO JA TEHTÄVÄT

Työskentelymuotona on draamatarina ja työskentelyssä vuorottelevat videomuodossa olevat tarinan pätkät sekä niiden väleihin suunnitellut tehtävät. Tarinan päähenkilönä on yläkouluikäinen poika, jonka äiti on sairas. Työskentelyn kautta nuoret pääsevät tutustumaan päähenkilöön, hänen arkeensa ja auttamaan häntä  hänen vaikeassa elämäntilanteessaan.

Työskentelyn voi toteuttaa kahdella eri tavalla.

1) tutustukaa tarinaan lyhytelokuvana ja toteuttakaa sen jälkeen keskustelu- ja piirtämis- tai kirjoitustehtävä.

2) tutustukaa tarinaan videopätkissä ja toteuttakaa videopätkien välissä draamatehtävät.

 

Videot, tehtävät ja ohjaajan ohjeen löydät Varjottoman mielen omalta nettisivulta.

Varjoton mieli -draamakokonaisuuden ovat tuottaneet yhteistyössä Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ja A-klinikkasäätiö.