Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Työkaluja

Välineitä aikuisten päihteidenkäytöstä haittoja kokevien lasten ja nuorten auttamiseen.

Kodin alkoholinkäytöstä kärsiviä lapsia ja nuoria voi auttaa ja tukea monella eri tavalla. Monelle hankalissa kotioloissa elävälle lapselle riittää, että hänellä on kodin ulkopuolella olemassa turvallisia aikuisia. Tärkeää on myös, että läheisen päihteidenkäytön vaikutuksista puhutaan esimerkiksi kouluissa. 

Lapsen ja perheiden tukemiseen on myös olemassa välineitä. Tämä osio sisältää ideoita ja materiaaleja sen varalle, miten kodin päihteidenkäytöstä kärsiviä lapsia, nuoria ja perheitä voi tukea kasvussaan. Osio kannattaa aloittaa tutustumalla Amaliaan, joka on tuleville ja nykyisille ammattilaisille suunnattu verkko-oppimisympäristö. Amalia on kokonaisuus, joka tarjoaa tietoa ja tehtäviä ammatillisen oppimisen tueksi sekä välineitä lasten ja nuorten kohtaamiseen.

Alakoulujen ammattilaisille suunnatusta Armas-materiaalipakista löytyy tietoa lapsen traumainformoidusta kohtaamisesta. Materiaalipakki tukee ammattilaisia kohtaamaan ja auttamaan lapsia, joiden perheessä käytetään haitallisesti päihteitä. Armaksesta löydät myös paljon konkreettisia toiminnallisia harjoituksia alakouluikäisten kanssa tehtäväksi.

Osiossa on tarkasteltu erikseen muutamia hyväksi todettuja materiaaleja lasten ja nuorten kanssa työskenteleville. Lapsilähtöinen, kuunteleva ja kunnioittava työskentelytapa tukee lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä. Lasisen lapsuuden kokeneen aikuisen oma vanhemmuus kaipaa myös usein ammattilaisen tukea. Löydät osiosta myös tilattavat Lasinen lapsuus -materiaalit.

Tutustu myös Tietoa-osion teksteihin lasisesta lapsuudesta sekä sen vaikutuksista eri ikävaiheissa ja elämäntilanteissa.