I samarbete med Stiftelsen Bensow

Stiftelsen Bensow är en allmännyttig organisation som jobbar för att alla barn skall ha trygga uppväxtvillkor.

Stiftelsen Bensow har lång erfarenhet av att jobba med barn som far illa. Idag strävar vi efter att barn skall få rätt stöd i tid, innan små problem blir stora. Vi strävar speciellt efter att synliggöra barn och unga som lever i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Barn måste få veta att de inte är ensamma med sina erfarenheter.

Förutom att stöda barn direkt, jobbar vi för att utbilda professionella som jobbar med barn så att de har kunskap att stöda barn och unga på rätt sätt. Vi bedriver också lägerverksamhet i vårt sommarparadis Stornäsholm i Barösunds skärgård.

 

Kom med i Min stig!

I Min stig vill vi stöda barn och unga som har det jobbigt hemma. Vi erbjuder individuellt stöd, kamratstöd samt lägerverksamhet. Det individuella stödet går ut på att träffas med en Min stig-handledare. Vi kan träffas en eller flera gånger, ta en promenad och ha en trevlig pratstund eller göra något roligt tillsammans. Kamratstöd innebär att man träffas i grupp och har möjlighet att träffa andra som har en familjemedlem som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt. Varje träff har ett tema och vi gör olika övningar, har mysstunder och äter tillsammans.

All vår stödverksamhet går ut på att göra aktiviteter som både är roliga och som du kan ha nytta av.

I sommar 2021 ordnar vi igen sommarläger för barn och unga på Stornäsholm i Barösund. Häng med!