Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Rekisteröinnin yhteydessä kerätyistä tiedoista muodostuu rekisteri, johon sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja tietosuojalakia (5.12.2018/1050).

Laatimispäivämäärä 10.9.2020. Päivitetty 17.11.2023.

Rekisterinpitäjä
A-klinikkasäätiö sr (Y-tunnus 0200924-4)
Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki
[email protected]

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Marja Merikallio, tietosuojavastaava
Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki
Yhteydenotot sähköpostitse saatio.tietosuoja@ a-klinikkasaatio.fi tai postitse ylläolevaan osoitteeseen merkinnällä A-klinikkasäätiö / tietosuoja 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Lasinen lapsuus -verkkosivustolla kerättyä tilastotietoa ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Osa Lasisen lapsuuden käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Lasinen lapsuus -verkkosivustolla kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa lastensuojelulain 25 § mukaan (lastensuojeluilmoitusvelvollisuus) sosiaaliviranomaisille. Lasisen lapsuuden työntekijät ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, ja osaavat arvioida ilmoitustarpeen. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa poliisille rikoslain mukaisesti, jos epäillään lapseen kohdistunutta (seksuaali)rikosta tai saadaan tietää muusta rikoksesta. Lastensuojelutapauksessa ilmoitus tehdään henkilön asuinpaikkakunnan sosiaalipäivystykseen. Jos asuinpaikkakunta ei ole tiedossa, ilmoitus tehdään ilmoittajan olinpaikan mukaiseen sosiaalipäivystykseen tai hätänumeroon.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki tiedot tallentuvat palveluntarjoajan tietokantoihin, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietokannat on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriä ja lokitietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt A-klinikkasäätiöstä. IP-osoitteet eivät ole oletusarvoisesti kenenkään nähtävillä.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että henkilötietojen poistaminen estää sen käyttötarkoituksen, jota varten olet tietosi luovuttanut. Tarkastusoikeuttasi voit käyttää kerran vuodessa maksutta.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.Sinulla on oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen [email protected]

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: tietosuoja.fi/yhteystiedot.  Puhelin 029 5666 700, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki tai postiosoite PL 800, 00531 Helsinki.

Tietosuojaselosteen muutokset
Rekisterin pitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaselostetta. Tältä sivulta löydät viimeisimmän version.

Muuta: 

Lasisen lapsuuden internet-pohjaisena kyselytyökaluna toimii Webropol. Tutustu myös Webropolin tietosuojaselosteeseen.

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin eikä mielipidetutkimuksiin.

Jos käyt Lasinen lapsuus -verkkosivulla yhteiskäytössä olevalla tietokoneella, kannattaa internetselaimen välimuisti ja sivuhistoria tyhjentää käytön jälkeen, jotta koneeseen ei jää jälkiä vierailemistasi sivuista.

Rekisteri: Lasinen lapsuus -verkkosivuston palautelomakkeen yhteydessä kerättävät tiedot 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Lasisen lapsuuden verkkosivuston kautta voi jättää palautetta hankkeen ylläpitäjille. Sen yhteydessä voi vapaaehtoisesti antaa nimensä ja sähköpostisoitteensa. Tiedot on tarkoitettu käytettäväksi hankkeen sisäisesti toiminnan kehittämiseen ja palautteen käsittelemiseen.  Rekisteröitynyt on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tätä tarkoitusta varten.

Rekisterin tietosisältö

Palautelomakkeen yhteydessä vapaaehtoisesti annettava henkilön nimi ja sähköpostiosoite. Lasinen lapsuus poistaa tiedot, kun yhteydenottajan asia on hoidettu.

Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen 

Lasisen lapsuuden palautelomakkeissa annettujen tietojen poistamisen voi pyytää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: [email protected] 

Rekisteri: Materiaalitilauslomakkeen yhteydessä kerättävät tiedot 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Lasisen lapsuuden verkkosivuston kautta voi tilata printtimateriaaleja. Materiaalien postitusta varten materiaalitilauslomakkeella on annettava tilaajan nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero.  Vapaaehtoisesti voi antaa myös yhteisön nimen, jota käytetään hankkeen sisäisen toiminnan kehittämiseen. Rekisteröitynyt on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tätä tarkoitusta varten. 

Rekisterin tietosisältö 

Materiaalitilauslomakkeella annettavat nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero. Lisäksi vapaaehtoisesti annettava yhteisön nimi. Lasinen lapsuus poistaa tiedot tilauksen käsittelyn jälkeen.

Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen

Lasisen lapsuuden materiaalitilauslomakkeella annettujen tietojen poistamista voi pyytää lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: [email protected]

Rekisteri: Lasinen lapsuus -nettivertaisryhmien hakemusten yhteydessä kerättävät tiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Sähköpostiosoitetta käytetään yhteydenottoon nettiryhmän valinnoista ja ryhmän tapahtumista ilmoittamiseksi. Vapaaehtoisesti annettuja tietoja käytetään ryhmän kokoamisessa. Rekisteröitynyt on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tätä tarkoitusta varten.

Rekisterin tietosisältö

Sähköpostiosoite sekä vapaaehtoisesti postinumero, nimi, sukupuoli ja ikä.

Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen

Webropol-lomakkeen lähettänyt voi pyytää poistamaan yhteystietonsa tietokannasta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: [email protected]

Rekisteri: Neuvontapalveluun kirjoitettavan kysymyksen yhteydessä kerättävät tiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kysyjällä on mahdollisuus jättää sähköpostiosoite automaattista sähköposti-ilmoitusta varten. Sähköpostitse lähetetään tunnusluku vastauksen lukemiseen ja ilmoitus, kun kysyjän jättämään kysymykseen on vastattu. Ilmoituksen lähettämisen jälkeen sähköpostiosoite poistuu tietokannasta automaattisesti. Sähköpostin jättäminen on vapaaehtoista, eikä sen antaminen ole neuvontapalvelun käyttämisen edellytys. Jos kysyjä haluaa saada sähköpostiinsa viestin vastauksen saapumisesta ja tunnusluvusta, on hänen hyväksyttävä neuvontapalvelun käyttöehdot. Vapaaehtoisesti jätettävät taustatiedot tallentuvat, mutta tietojen perusteella yksittäisiä käyttäjiä ei voida tunnistaa.

Neuvontapalvelun kysymyksistä ja vastauksista voidaan muokata hyvin yleisellä tasolla olevia esimerkkikysymyksiä ja -vastauksia Lasisen lapsuuden nuorten sivuille usein kysyttyjen kysymysten palstalle. Tällöin tekstejä muokataan niin, ettei yksittäisiä ihmisiä tai paikkoja voi tunnistaa.

Rekisterin tietosisältö

Kysymyksen lähettämisen yhteydessä vapaaehtoisesti annetut sähköpostiosoite, ikä, sukupuoli, asuinpaikka ja koulutus.

Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen

Sähköpostiosoite poistuu automaattisesti tietokannasta.

Rekisteri: Arvonnat Webropol-lomakkeella

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Sähköpostiosoitetta käytetään yhteydenottoon arvonnan voittajien tavoittamiseksi. Rekisteröitynyt on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tätä tarkoitusta varten.

Rekisterin tietosisältö

sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kerättyjä yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen

Webropol-lomakkeen lähettänyt voi pyytää poistamaan yhteystietonsa tietokannasta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: [email protected]

Tiedot poistetaan tietokannasta arvonnan päätyttyä.

Kolmansien osapuolten sovellukset

Lasinenlapsuus.fi -sivuston yksilö- ja ryhmächattien palveluntarjoaja on Ninchat. Käyttäjän IP-osoite tallentuu Ninchatin palvelimelle. 

Chattien, yksilötapaamisten ja Lapset puheeksi -keskustelujen ajanvarauskalenterina käytetään Vello-sovellusta. 

Yksilötapaamiset ja Lapset puheeksi -keskustelut pidetään Teamsissa