Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Materiaalia varhaiskasvatukseen

Lasinen lapsuus -toiminta on tuottanut oppaan sekä työkirjan varhaiskasvatuksen työntekijöille. Vanhemman päihteidenkäytön puheeksi ottoon tarjoaa tukea myös Pikkuketun salaisuus -satukirja.

Julkaisujen painoversioita voi tilata postimaksua vastaan lähettämällä viestiä osoitteeseen lasinenlapsuus(at)a-klinikka.fi. Merkitse viestiin tuote, kappalemäärä ja lähetysosoite. Pikkuketun salaisuus -satukirjaa saa painettuna suomeksi, enintään 5kpl/tilaus.

Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö – Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille

Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille tarjoaa tietoa vanhempien juomisesta kärsivän lapsen tunnistamisesta ja esittelee keinoja, joiden avulla aikuisten alkoholinkäyttöä voi käsitellä lasten kanssa niin kahden kesken kuin ryhmässä. Lisäksi opas rohkaisee puuttumaan asioihin vanhempien kanssa keskustelemalla ja yhteistyötä tekemällä. Lopussa käydään läpi työyhteisön toimintakäytäntöjä sekä esitellään kirjallisuutta ja materiaaleja, jotka voivat olla hyödyksi aiheen käsittelyssä. Oppaan on julkaissut A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta.

Jos sais kolme toivomusta – Työkirja päihdeasioista varhaiskasvatuksen työntekijöille

Työkirja käsittelee aikuisten alkoholinkäyttöä ja siitä lapselle aiheutuvia haittoja ja tarjoaa kaivattuja vinkkejä lasten kanssa toimiville ammattilaisille. Erilaisten tehtävien, pelien ja leikkien avulla lapselle tarjoutuu mahdollisuus puhua ympärillään näkemistä vaikeista asioista ja niihin liittyvistä tunteista. Alkoholiteema ei kohdistu välttämättä lapsen omaan lähipiiriin. Kirjan avulla lasta voi kuitenkin auttaa itse ymmärtämään, että ongelma voi koskea myös hänen omaa perhettään, ja että apua voi saada. Työkirjan on julkaissut A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -toiminta.

Pikkuketun salaisuus -satukirja

Pikkuketun kiva päivä katkeaa, kun isäkettu kutsutaan aikuisten juhlaan kesken leikkien. Seuraa monenlaisia harmeja. Mikä voisi auttaa pikkukettua? Salla Kurkelan kirjoittamaa ja kuvittamaa Pikkuketun salaisuus -kirjaa voi käyttää varhaiskasvatuksen työvälineenä helpottamassa kodin alkoholinkäytön ja muiden vaikeiden aiheiden puheeksi ottoa lasten kanssa.

Lataa satukirja suomeksi
Lataa satukirja ruotsiksi

Little Fox has a Secret -storybook

Little Fox’s evening goes wrong when Daddy Fox gets invited to party. All sorts of trouble ensues. What would make Little Fox feel better? This storybook can be used in the early childhood education setting to facilitate discussions about alcohol use and other difficult issues at home. 

Download storybook in English