Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Toimintamme

Tältä sivulta voit lukea tiivistetysti toimintamme tavoitteista ja työmuodoistamme.

Kohderyhmämme

Kohderyhmänä ovat 12-25-vuotiaat nuoret sekä aikuiset, jotka kokevat merkittäviä haittoja kodin aikuisten alkoholinkäytöstä. 

Tavoitteemme 

  • Nuoret, jotka kokevat merkittäviä haittoja kodin aikuisten alkoholinkäytöstä, saavat apua, vertaistukea, ohjausta ja tietoa. Nuori voi turvallisesti kertoa omasta tilanteestaan ja siten helpottaa oloaan. Nuori kokee tulevansa kuulluksi ja saa tukea luotettavalta aikuiselta. Vertaistuen myötä nuori ymmärtää, ettei ole kokemustensa kanssa yksin. Nuori saa tietoa mistä ja miten hän voi saada jatkossakin apua tilanteeseensa.

  • Lapsuudenkokemuksista merkittäviä pitkäaikaishaittoja kokevat aikuiset saavat apua ja tukea. Tietoisuus lapsuudenkokemusten vaikutuksista aikuisuuteen lisääntyy auttaen käsittelemään haasteita paremmin. Usko omiin vahvuuksiin sekä ymmärrys siitä että ei ole vaikeiden kokemusten kanssa yksin, kasvaa. Ammatillisen ohjauksen ja vertaistuen keinoin osallistujien tietotaito oman hyvinvoinnin vaikuttamismahdollisuuksista vahvistuu. Aikuisten toimintakyvyn parantuminen tukee myös vanhemmuutta. 

Toimintamme on valtakunnallista. Lapsuudenkokemusten käsittelyyn tarjoamme tietoa ja monenlaisia palveluita verkossa. Näistä esimerkkinä vertaistukiryhmät, yksilöchat, neuvontapalvelu ja Lapset puheeksi -keskustelut. Lisätietoja löytyy Tietoa lasisesta lapsuudesta ja Tukea -osioista.