Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Amalia.pro

Amalia on verkkokurssi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Se auttaa ymmärtämään lasisen lapsuuden ilmiötä ja kohtaamaan lapsia ja nuoria, joiden vanhempi juo haitallisesti. Amalia sopii myös lapsia ja nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille sekä muille kiinnostuneille.

TUKEA: Amalian avulla voit tulevana tai nykyisenä ammattilaisena tukea, rohkaista ja lohduttaa vanhemman alkoholinkäytöstä kärsivää lasta.

TIETOA: Amalia tarjoaa keskeisimmän tiedon aikuisten alkoholinkäytön seurauksista lapselle. Miten yleisestä ongelmasta on kyse, mikä lasta suojaa ja miten lapsi selviytyy?

TEHTÄVIÄ: Amaliassa voi erilaisten viriketehtävien avulla testata tietämystään ja opetella lapsen auttamista ja tukemista. Tehtäviä voi tehdä itsenäisesti tai oppilasryhmässä.

Amalia-verkkokurssia päivitetään parhaillaan ja uusi versio julkaistaan kesällä 2024 A-klinikkasäätiön Moodlessa.