Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Amalia.pro

Amalia on A-klinikkasäätiön Lasisen lapsuuden verkko-oppimisympäristö. Amalia motivoi, innostaa ja neuvoo tulevia ja nykyisiä ammattilaisia kohtaamaan sekä tukemaan työssään lapsia ja nuoria, jotka kokevat vanhempien alkoholinkäytöstä johtuvia haittoja.

TUKEA: Amalian avulla voit tulevana tai nykyisenä ammattilaisena tukea, rohkaista ja lohduttaa vanhemman alkoholinkäytöstä kärsivää lasta.

TIETOA: Amalia tarjoaa keskeisimmän tiedon aikuisten alkoholinkäytön seurauksista lapselle. Miten yleisestä ongelmasta on kyse, mikä lasta suojaa ja miten lapsi selviytyy?

TEHTÄVIÄ: Amaliassa voi erilaisten viriketehtävien avulla testata tietämystään ja opetella lapsen auttamista ja tukemista. Tehtäviä voi tehdä itsenäisesti tai oppilasryhmässä.

Verkko-oppimisympäristö amalia.pro on julkaistu 2016.