Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Armas-materiaalipakki

Armakseen kootun tiedon ja harjoitusten avulla voit ammattilaisena viedä alakouluympäristöön traumainformoitua työorientaatiota, joka kannattelee ja vahvistaa kaikkia lapsia ja myös aikuisia. Kouluympäristö on erityisen hyvä paikka antaa lapselle korjaavia kokemuksia, jotka eheyttävät lasta. Työtavat Armaksessa ovat selkeitä ja helppokäyttöisiä sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyssä. Lapset hyötyvät materiaalipakin harjoitteista saaden keinoja selviytyä arjen erilaisista haastavista tilanteista. Ryhmätyöskentely vahvistaa me-henkeä ja luo turvaa luokkaan. Antoisia hetkiä Armaksen parissa!

Traumaymmärrys

Traumatietoisuus pähkinänkuoressa. Miten kohdata lapsi traumainformatiivisesti? Miten ohjata lasta tietoisen läsnäolon harjoittamisessa?

Polyvagaaliteoria

Millä tavalla turvattomuuden kokemukset vaikuttavat hermostoon ja kykyyn säädellä tunnetiloja? Tietoa siitä, miten autonomisen hermoston tilaan voi vaikuttaa hengitysharjoitusten avulla.

Tunnetaidot

Mitä ovat tunnetaidot ja miten niitä voi vahvistaa? Tietoa lapsen tunnetaitojen vahvistamisesta ja vinkkejä lapsen myönteiseen huomioimiseen.

Itsetuntemus ja vireystila

Lapsen itsetunto vahvistuu myönteisissä ja turvallisissa kohtaamisissa aikuisen kanssa. Turvallinen aikuinen voi auttaa lasta laajentamaan sietoikkunaansa. Millä keinoilla lasta voi ohjata vireystilojen säätelyyn?

Echo Training

Echo Training -mallin mukaisesti aikuinen voi tukea traumainformoidusti lasta arkisissa tilanteissa esimerkiksi koulupäivän aikana. Mallin käyttäminen ei vaadi erityistaitoja ja se sopii kaikille lapsille, oli heillä traumaattisia kokemuksia tai ei.

Kosketus

Myönteinen kosketus rauhoittaa ja jopa lievittää kipua. Erityisesti trauman kohdanneelle lapselle myönteinen kosketus voi olla korjaava kokemus. Satuhieronnalla voidaan rentoutua ja luoda aitoja yhdessäolon hetkiä.

Lapsen kohtaaminen

Miten ottaa vanhemman juominen puheeksi lapsen kanssa? Ota talteen kysymyksiä keskustelun avuksi. Entä mitä tehdä kun lapsi kertoo vanhemman haitallisesta päihteidenkäytöstä?

Päihteistä puhuminen

Alakouluikäiset tarvitsevat luvan puhua aikuista häiritsevästä päihteidenkäytöstä. Erilaisilla harjoituksilla aihetta voi käsitellä koko luokan kanssa.

Kaikki harjoitukset

Kaikki Armaksen harjoitukset aihepiireittäin. Harjoitukseen sopiva luokkataso ja tarvikkeet myös helposti silmäiltävissä.

Armaksen tausta


Materiaalipakin on alun perin koonnut Aija Puumalainen opinnäytetyönään Karelia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa. Nykyään Aija toimii oppilas- ja opiskelijahuollossa Kontiolahdella.

Aijan opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa materiaali, joka helpottaa alakoulussa työskentelevien opetus- ja sosiaalialan ammattilaisten työtä kohdata ja auttaa haitallisesti päihteitä käyttävien perheiden lapsia. Haastavassa elämäntilanteessa olevien lasten lisäksi materiaalipakista hyötyvät myös muut lapset ja aikuiset. Materiaalipakki koottiin aluksi omalle alustalleen, mutta nyt Lasisen lapsuuden sivustouudistuksen myötä halusimme siirtää sen osaksi lasinenlapsuus.fi-sivustoa, jotta se tavoittaisi mahdollisimman hyvin kohtaamistyön ammattilaisia. Kunnia sisällöstä kuuluu edelleen Aijalle, jota kiitämme lämpimästi tästä hienosta materiaalipakista.