Testa din förälders alkoholbruk

Testet Min förälders alkoholbruk kartlägger de skador som barn eventuellt kan uppleva på grund av en förälderns drickande.I testet poängsätts inte svaren. Feedbacken som är formulerad som frågor där man kan skriva ner sina tankar, är avsedd som ett underlag för diskussion och som stöd för egna reflektioner.

Testet fylls i elektroniskt som pdf-blankett. Efter att blanketten är ifylld kan du själv spara den eller printa ut den om du vill.

 

Fyll i testet Min förälders alkoholbruk

Svensk översättning gjord av USM r.f. och Stiftelsen Bensow