Glasskör barndom

Föräldrarnas drickande påverkar barnen mycket oftare än vi vill tro.

Enligt A-klinikstiftelsens utredning upplever en fjärdedel av alla barn och ungdomar åtminstone ibland problem på grund av alkoholanvändningen i hemmet. Det vanligaste problem som alkoholanvändning i hemmet förorsakar är gräl i familjen; över hälften av de ungdomar som upplevt problem sade sig ha upplevt det. Det är också vanligt att barnen känner skam över föräldrar som dricker och att barnen förlorar förtroendet för dem.  

Verksamheten ”Glasskör barndom” betonar att barnens perspektiv bör beaktas och att barnens behov av hjälp ska ställas i första rummet. Familjens liv granskas med barnets ögon och med respekt för barnets erfarenhetsvärld. Man kommer inte alltid ihåg att alkoholanvändningen i hemmet reflekteras i barnens känsloliv, livsval och senare i användning av berusningsmedel. Man tänker ofta att först drickande som blivit ett problem förorsakar men för barnet.

Glasskör barndom syftar till att påverka alla vuxna så att de kommer ihåg att reflektera över sin egen alkoholanvändning. Vi vänder oss till den vuxna befolkningen med åtgärder inom programmet ”Lasten seurassa” (Tillsammans med barn). För barn och särskilt för ungdomar utvecklar och erbjuder Glasskör barndom olika former av stöd. Vårt viktigaste exempel på det är nättjänsten Skuggornas värld (Varjomaailma) för ungdomar. Yrkesmänniskor som möter barn och unga i sitt arbete vill vi stöda genom att producera och distribuera information och arbetsmaterial som bygger på barns och ungdomars erfarenheter och stöder dem. Under Glasskör barndoms historia har vi publicerat och översatt mycket litteratur och producerat nytt forskningsmaterial.

Verksamheten Glasskör barndom, som inleddes 1986, har på ett långsiktigt sätt sökt nya och effektiva metoder att trygga ett mer harmoniskt liv för barn som lider av föräldrarnas användning av berusningsmedel. Verksamheten finansieras av Raha-automaattiyhdistys.

Republikens president Sauli Niinistö är beskyddare för verksamheten Glasskör barndom.

Glasskör barndom – splittrat sinne

Målet är att förhindra att missbruk och mentala problem överförs från en generation till följande.

Det nu pågående projektet inom Glasskör barndom-verksamheten kallas Sirpaleinen mieli (Splittrat sinne). Bakgrunden till projektet är de observationer som vi gjort i vårt tidigare arbete. Våra enkäter, de bidrag som unga vuxna skickat in till våra kampanjer och de problem som beskrivs i nätgruppen för unga, ”Varjomaailma”, vittnar alla om samma sak: Hos många unga människor väcker alkoholmissbruk i hemmet ångest,  depression och osäkerhet över hur de själva ska klara sig som vuxna. Det är svårt att i en miljö med gräl, skam och bristande förtroende växa upp till en självständig vuxen som ser positivt på framtiden.

Målet med Glasskör barndoms projekt ”Sirpaleinen mieli” (Splittrat sinne) är att minska de olägenheter som föräldrarnas missbruk förorsakar och att förhindra att missbruk och mentala problem överförs från en generation till följande. Vår målgrupp är unga och unga vuxna som håller på att bilda familj. Vi vill nå de ungdomar som på grund av sina barndomserfarenheter bär på en börda och få dem med i kamratstödsverksamhet. Vi vill också öka beredskapen hos dem som arbetar med ungdomar eller studerar för ett sådant yrke, genom att producera  information och nytt studiematerial. I verksamheten Glasskör barndom vill vi också fortgående lyfta fram dessa teman i offentligheten, i medierna och bland beslutsfattarna.

Projektet ”Sirpaleinen mieli” (Splittrat sinne) samordnas av A-klinikstiftelsens Glasskör barndom-verksamhet och samarbetspartner är Centralförbundet för Mental hälsa rf och Föreningen för mental hälsa i Finland. Alla partner i projektet ordnar stödgrupper som antingen träffas personligen eller i nätet, samt deltar i produktionen av ny kunskap och information om dessa teman och i spridningen av god praxis. En särskild utvecklingsuppgift för projektet är att förmedla erfarenheterna av att hjälpa på nätet till partnerorganisationerna. I detta samarbete deltar Förbundet för uppfostrings- och familjerådgivning i Finland, Kriminaalihuollon tukisäätiö samt Tukinet ry som står för de tekniska förutsättningarna. Tillsammans utvecklar vi vårt kunnande för att stöda unga vuxna i webbmiljön på nätforum och i chattform.

Glasskör barndom är en aktiv aktör i ansvarsprogrammet Lasten seurassa (Tillsammans med barnen) som finansieras av Alko och där de övriga parterna är Institutet för hälsa och välfärd, Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Föräldraförbund. Programmet har finansierat kampanjer inom Glasskör barndom-verksamheten och gett dessa frågor stor synlighet genom olika publikationer, webbsidor och seminarier, både vetenskapliga och sådana som riktat sig till beslutsfattare. Vi är med som A-klinikstiftelsens representant i ICDP-projektet (International Child Development Program) som koordineras av Förbundet för mödra- och skyddshem, som är ett pilotprojekt för en modell för motiverande interaktion för missbrukarvårds- och barnskyddstjänster i Kymmeneregionen.

Erkännanden

Ett av Glasskör Barndoms verksamhetssätt är att erbjuda material som väcker uppmärksamhet för offentliga lokaler i form av högklassiga affischer och postkort. Utöver traditionellt tryckt material har Glasskör barndom också producerat videor som visats i TV och spritts i internet via sociala medier. De material och kampanjer som Glasskör barndom-verksamheten har producerat har prisbelönats i flera tävlingar för marknadsföring och samhällsinformation, såsom:

2013 Glasskör barndom
Priset för berusningsmedelinformation, för det arbete som utförts genom åren

2013 Kampanjen Hirviöt (Monsters):
EACA Care Awards huvudpris (vinnaren väljs av medlemmarna i Europaparlamentet samt proffs inom kommunikation, medier och reklam)
FN:s informationsavdelnings (UNDPI) pris på New York Festivals
Voitto-reklamfilmtävlingen första pris i serierna Omröstning bland allmänheten och Samhälle och kultur)
Grand One `13 tävlingen för digitala medier (Huvudpriset och första pris i Viraalisarja)
I AdProfit -tävlingen pris för bästa samhällskampanj
I tävlingen Vuoden huiput två silverpris (Mainoselokuva och Innovatiivinen media tai ympäristö).

2010 Ääni lapselle-videon och skrivkampanjen:
Yhteiskuntaviestintäteko hedersomnämnande

Vuoden huiput specialomnämnande

 

2010 Glasskör barndom-affischerna:
Första pris i MediaFinlandia 2010

2008 Varjomaailma-webbsida och -kampanj:
European Commission e-Inclusion Award

1998 Glasskör barndom-affischer och kort:
First European Health Education Award

1992 Glasskör barndom-material:
Årets bästa material för hälsofostran

Kontaktuppgifter

Under projektchef Minna Ilvas tjänstledighet svarar projektkoordinator Janne Takala (tfn + 358 50 3629014) för projektet. I projektgruppen ingår också projektkoordinator Anu Pärssinen och från och med augusti 2013 Shirley Hubara som upprätthåller webbtjänsten Varjomaailma. e-post: fornamn.efternamn(at)a-klinikka.fi

 

Till projektgruppen hör även Laura Barck från Centralförbundet för Mental Hälsa (fornamn.efternamn(at)mtkl.fi) och Marika Ketola från Föreningen för Mental Hälsa i Finland (fornamn.efternamn(at)mielenterveysseura.fi)