Toimintamme

Tältä sivulta voit lukea tiivistetysti toimintamme tavoitteista ja työmuodoistamme. Lisäkysymyksiä voi esittää kaikille työryhmämme jäsenille.

 

Tavoitteemme 

1. Nuoret, jotka kokevat merkittäviä haittoja kodin aikuisten alkoholinkäytöstä, saavat apua, vertaistukea, ohjausta ja tietoa. Nuori voi turvallisesti kertoa omasta tilanteestaan ja siten helpottaa oloaan. Nuori kokee tulevansa kuulluksi ja saa tukea luotettavalta aikuiselta. Vertaistuen myötä nuori ymmärtää, ettei ole kokemustensa kanssa yksin. Nuori saa tietoa mistä ja miten hän voi saada jatkossakin apua tilanteeseensa.

Kohderyhmänä 12-25-vuotiaat nuoret, jotka kokevat merkittäviä haittoja kodin aikuisten alkoholinkäytöstä. 

 

2.  Lapsuudenkokemuksista merkittäviä pitkäaikaishaittoja kärsivät aikuiset saavat apua ja tukea. Tietoisuus lapsuudenkokemusten vaikutuksista aikuisuuteen lisääntyy auttaen käsittelemään haasteita paremmin. Usko omiin vahvuuksiin sekä ymmärrys siitä että ei ole vaikeiden kokemusten kanssa yksin, kasvaa. Ammatillisen ohjauksen ja vertaistuen keinoin osallistujien tietotaito oman hyvinvoinnin vaikuttamismahdollisuuksista vahvistuu. Aikuisten toimintakyvyn parantuminen tukee vanhemmuutta. 

Kohderyhmänä lasisen lapsuuden kokeneet aikuiset

 

3. Kohtaamistyötä tekevillä ammattilaisilla on paremmat valmiudet tukea kodin päihteidenkäytöstä haittoja kokevia lapsia, nuoria ja perheitä aihepiirin tiedon ja työvälineiden lisääntyessä.

Kohderyhmänä lapsia, nuoria ja perheitä työssään kohtaavat nykyiset ja tulevat ammattilaiset

 

Toimintavuosi 2020 lukuina

 

 

Lue lisää: 

Lasinen lapsuus -vuosikatsaus 2020. Lataa pdf.

Lasinen lapsuus -vuosikatsaus 2019. Lataa pdf.

Tällä hetkellä Lasisessa lapsuudessa on 4 työntekijää.  Katso yhteystiedot.

 

Työmme päärahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA.

Lisäksi saamme tukea Alkon Lasten seurassa -vastuullisuusohjelmasta ja lahjoituksin.

Ylimääräisillä avustuksilla ja lahjoituksilla voimme järjestää lisää tukea tarvitseville ja toteuttaa kampanjoita, jotta aikuiset miettisivät alkoholinkäyttönsä seurauksia lapsille. Haluamme myös rohkaista ihmisiä hakeutumaan tuen ja avun piiriin. Lue lisää, miten voit tukea toimintaamme