en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä


Ajankohtaista

15.05.2017 - 11:16

Lasinen lapsuus on Suomi100-juhlavuoden avustuksensaajien joukossa.

12.05.2017 - 11:51

A-klinikkasäätiön järjestämässä tilaisuudessa tarjotaan kansanedustajille ja medialle tutkimustietoa ja kokemuksia lapsiperheiden elämästä.

10.03.2017 - 13:53

Nyt tarjolla vertaiskeskustelua. Kaikille, anonyymisti, luottamuksellisesti, netissä!

14.02.2017 - 13:14

Järjestyksessään toinen nettivertaisryhmä lasisen lapsuuden kokeneille aikuisille käynnistyy maaliskuussa!

30.01.2017 - 12:31

Tutkimusten mukaan noin joka neljäs nuori kokee haittoja kodin päihde- tai mielenterveysongelmien takia. Uuden materiaalin avulla aihetta voi käsitellä yläkouluissa.

19.01.2017 - 09:00

Suuren suosion saanut Sekasin-chatti avataan jälleen 19.1.2017 klo 10 ja se on avoinna joka päivä klo 07─24 osoitteessa www.sekasin.fi.

13.12.2016 - 11:42

19. kerran järjestettävä Anna lapselle raitis joulu -kampanja korostaa aikuisten vastuuta lasten terveydestä ja hyvinvoinnista.

16.11.2016 - 09:36

23 prosenttia kokenut haittoja alkoholinkäytöstä lapsuudenkodissaan

14.11.2016 - 21:53

Vuonna 1986 pidettiin Helsingin kaupungin raittiustoimistolla työkokous, jossa o

11.11.2016 - 16:41

Kirja kertoo kasvamisesta ja kasvatuksesta suomalaisessa alkoholikulttuurissa.

08.11.2016 - 15:21

A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -tiimissä paikka avautumassa

02.11.2016 - 11:16

Turun Fragile − särkyvää -lehdistötilaisuus 1.11.2016, Logomo Kitchen

18.10.2016 - 13:42

Fragile — särkyvää on esitys nuoren ihmisen hauraudesta ja haavoittuvuudesta. Sielusta, joka on vaarassa särkyä. Se kertoo siitä, mistä vaietaan. Mutta se kertoo myös toivosta!

18.10.2016 - 13:01

Lasinen lapsuus –nettiryhmät aikuisille alkavat!

Jo 30 vuotta täyttävä A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus aloittaa kumppaninsa Mielenterveyden keskusliiton kanssa syyskuussa uuden toimintamuodon, nettivertaisryhmät lasisen lapsuuden kokeneille aikuisille!

03.08.2016 - 15:13

Lasisen lapsuuden ylläpitämällä Varjomaailma-sivustolla alkaa uusi ryhmä nuorille, jotka kokevat huolta ja haittoja vanhempien tai muiden läheisten aikuisten alkoholinkäytöstä.

12.07.2016 - 12:11

Lasinen lapsuus aloittaa kumppaninsa Mielenterveyden keskusliiton kanssa syyskuussa uuden toimintamuodon, nettivertaisryhmät lasisen lapsuuden kokeneille aikuisille!

18.05.2016 - 15:39

Lasisen lapsuuden tuottama verkko-oppimisympäristö Amalia julkaistu.

22.04.2016 - 10:36

Kiertävä uutuusnäytelmä lasisesta lapsuudesta saa ensi-iltansa Kansallisteatterissa 25.5.

18.04.2016 - 12:26

Kasperin eroryhmässä aikuiset ohjaavat tunteiden läpikäymisessä, rohkaisevat sanomaan ajatuksia ääneen, kirjoittamaan ne, tai tuomaan ne esille esimerkiksi taiteen keinoin.

10.03.2016 - 14:35

Nettiryhmäämme kodin alkoholinkäytöstä kärsiville nuorille mahtuu vielä!


STEAlta avustusehdotus Lasinen lapsuus -ryhmätoimintoihin!

Sosiaali- ja terveysministeriö avasi helmi-maaliskuussa sosiaali- ja terveysjärjestöille avustushaun kolmeen Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi käynnistyvään avustusohjelmaan.

Hankkeemme lapsuuden kodin päihteidenkäytöstä laiminlyöntiä kokeneiden nuorten perheellistyvien ja perheellisten ohjatun vertaisryhmätoiminnan käynnistämiseen on saamassa STEAn ehdotuksesta rahoituksen. Vertaistukiryhmiä on tarkoitus käynnistää kolmella paikkakunnalla: Kuopiossa, Joensuussa ja Porissa.  

Hanke rakentuu mielenterveysjärjestöjen kanssa aiemmin toteutetussa Sirpaleinen mieli
-kumppanuushankkeessa hankitulle tiedolle ja ymmärrykselle ryhmien hyödyllisyydestä; uudenlaiselle kumppanuudelle perheitä tukevien paikallisjärjestöjen kanssa; ja se vastaa toimintaympäristöstä nousseeseen tarpeeseen.

Kansainvälinen tutkimusnäyttö vahvistaa varhaisten vuosien merkitystä lapsen kehityksen kannalta ja osoittaa, että vanhemmuuden tuki vähentää lasten eriarvoisuutta läpi elämän. Sirpaleinen mieli
-hankkeessa (2012–2015) tuettiin perheellistymisen alkuvaiheita eläviä nuoria aikuisia, joille kodin päihdeongelmat ovat aiheuttaneet eriasteisia mielenterveyden haittoja aikuisuudessa. Hankkeessa havaitun perusteella omaa perhettä perustamassa olevat nuoret aikuiset ja pienten lasten vanhemmat tarvitsevat kipeästi ohjattua vertaistukea ja mahdollisuuksia tavata toisia samassa elämäntilanteessa olevia.

Hankkeen tavoitteena on 

1. Tarjota osallistujille mahdollisuus arjenhallintaa ja perhearkea varjostavien lapsuuden kokemusten jakamiseen ja uusien toimintamallien löytämiseen ohjatussa vertaistukiryhmässä;
2. Tukea nuorten perhettä suunnittelevien sekä pikkulapsiperheiden arkea tarjoamalla konkreettista apua arjen haasteisiin niin kodin- kuin lastenhoidossa; ja
3. Ehkäistä ongelmien sukupolvinen siirtyminen tukemalla nuoria perheellistyviä, vanhempia ja vanhemmuutta.

Myös niille nuorille sekä nuorille vanhemmille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty osallistumaan ryhmätoimintaan tarjotaan Lasisen lapsuuden keskustelufoorumi kohtaamispaikkana, eli mahdollisuus anonyymiin vertaisryhmäkeskusteluun Lasinen lapsuus -sivustolla.

Tiedotamme hankkeen ja vertaistukiryhmien käynnistymisestä lasinenlapsuus.fi -sivuillamme.

Lisätietoja: Minna Ilva, minna.ilva[at]a-klinikka.fi, puh. 044 353 4932

Lue lisää Suomi 100 -avustusohjelmien avustusehdotuksesta STEAn sivuilta 

×