Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

21.10.2022 | Blogi

Siruja-blogi: Läheltä-podcast nostaa päihteiden lähellä eläneiden äänen kuuluviin

Kun puhutaan päihteiden käyttäjien läheisistä ja päihteiden vaikutuksista läheisiin, alkaa moni nyökkäilemään ikään kuin osoittaen tunnistavansa ilmiön. Kun tietää arvion päihteiden lähellä eläneiden määrästä Suomessa, ei tarvitse ihmetellä, miksi moni nyökkäilee. Meitähän on jopa pari miljoonaa!   

Halusimme tehdä opinnäytetyömme aiheesta, joka koskettaa monia ja tehdä sen tavalla, joka erottuu opinnäytetöiden joukosta. Halusimme antaa äänen ihmisille, jotka elävät päihteiden varjossa. Halusimme antaa niille ihmisille mahdollisuuden kertoa tarinansa, jotka eivät sitä aina kerro. Halusimme kuulla tarinoita, joista jokaisella voisi olla jotain opittavaa.

Aihe on sellainen, josta ei liikaa puhuta. Aika hassua, vaikka meitä on niin paljon. Teimme podcast-sarjan yhteistyössä Lasisen lapsuuden kanssa, koska ajattelimme, että näin me tavoitamme paremmin heidät, joita aihe koskettaa. Päihteiden lähellä eläneiden lisäksi haluamme herättää ajatuksia myös ammattilaisissa ja kaikissa, joita aihe kiinnostaa.   

Kaikki ovat varmasti yhtä mieltä siitä, että päihteet vaikuttavat negatiivisesti läheisiin, mutta pelkkä tieto ongelmasta ei vielä auta kovin paljon. Tarvitsemme ymmärrystä päihteiden lähellä eläneiden kokemuksista. Mutta ennen kaikkea meidän on hyvä kuulla, kuinka he ovat päässeet haasteista eteenpäin ja miten voimme suojata tulevia sukupolvia.  

Selviytyminen, pärjääminen, resilienssi, voimavarat, selviytymiskeinot, toipuminen, kasvaminen, suojaavat tekijät. Termejä on vaikka mitä. Jokainen voi käyttää niistä termeistä mitä haluaa tai olla käyttämättä.    

Podcast-sarjan otsikon alla lukee ”Kokemuksia selviytymisestä”. Nimivalinnalla halusimme viestittää, että pyrimme tarjoamaan kuulijoille kokemuksia päihteiden lähellä eläneiden hyvinvointia edistäneistä oppimiskokemuksista, emme niinkään saavutuksista tai ulkoisesta pärjäämisestä.    

Podcast-sarjan tekeminen on ollut kiehtova prosessi. Sitä tehdessä opimme lisää päihteiden lähellä eläneiden selviytymiskeinoista. Podcastin tekeminen ei ollut meille ennestään tuttua, mutta tämän kokemuksen perusteella voimme suositella sitä kaikille, jotka ovat edes joskus mielensä syövereissä pohtineet sellaisen tekemistä.   

lasinenlapsuus

Opimme podcastin teon aikana paljon uutta. Sen lisäksi, että opimme tekemään podcastia, myös haastattelut ja haastateltavat antoivat meille jotakin. Jokainen haastateltava kertoi tarinaa omasta näkökulmastaan, eikä tietenkään kenenkään tarina ole samanlainen, vaikka samaistumispintaa voi löytyä paljonkin. Ehkä kuuntelijatkin voivat oppia.  

Tällaisen prosessin edetessä, aina oppii väistämättäkin uutta ja väistämättäkin yllättyy uusien asioiden äärellä. Kuvittelimme ehkä, että asia näyttäytyy ihmisille jossain määrin tabuna, mutta ehkä se ei sitä nykypäivänä enää niin vahvasti olekaan. Oli hienoa ja positiivisesti yllättävää, että löysimme haastateltavia, jotka olivat valmiita avoimesti avaamaan meille ja kuuntelijoille oman elämän herkkiä ja kipeitäkin asioita.  

Kun aloitimme opinnäytetyön tekemisen, kukaan meistä ei olisi osannut arvata, millainen matka siitä tulee. Tuntuu kliseiseltä sanoa, että on käyty läpi lähes koko skaala tunteita, mutta niin se on. Kaikki tieto ja oppimamme kannamme varmasti mukanamme aina. Mutta ennen kaikkea, kannamme mukanamme niitä tarinoita, joita kohtasimme. 

Mieleen jäi jokaisen haastateltavan terveiset. Sä voit olla se muutos. Meitä on täällä paljon. Toivo on meihin kätkettynä. Olkaa lasten kanssa. Te olette hyviä ihmisiä. Voimia ja jaksamista.   

Näihin terveisiin on hyvä päättää. Toivomme sarjan puhuttelevan mahdollisimman monia. Ehkä siellä on tarinoita, joista tunnistat itsesi, tai tarinoita, joihin voit samaistua. Ehkä siellä on tarinoita, joista voit alan ammattilaisena tai opiskelijana saada oppia jotakin.  

Kirjoittaja: Sirpa Vargenstam

lasinenlapsuus