Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Oman alkoholinkäytön pohtiminen

Voiko lasten seurassa humaltua?  

Viimeisten vuosikymmenien aikana suomalaisten alkoholinkäyttö on siirtynyt yhä enemmän koteihin, joista on tullut yleisin paikka nauttia alkoholia. Lasten turvallisten kasvuympäristön vaarantumisen kannalta tämä on merkittävä seikka.  THL:ssä tehdyn Juomatapatutkimuksen pohjalta voidaan sanoa, kuinka paljon kodeissa käytetään alkoholia lasten läsnä ollessa. Vuonna 2016 joka kolmannessa alkoholinkäyttötilanteessa, jossa lapsia oli jossain vaiheessa läsnä, juotiin kerralla vähintään viisi annosta.  

Vastausta siihen, kuinka paljon lapsen seurassa ylipäätään voi juoda, ei ole yksiselitteistä vastausta. Juomisen seurauksilla ja vaikutuksilla käyttäytymiseen on enemmän merkitystä kuin nautituilla annosmäärillä. Lapsi voi kokea tutun vanhemman olemuksessa muutoksen jo vähäisenäkin pidetyn alkoholimäärän seurauksena.  

Juotuja määriä tärkeämpää on miettiä, miten lapset tulevat käyttötilanteissa huomioiduksi. Usein ajatellaan, että riittää, että yksi aikuinen seurueesta on selvinpäin, joka huolehtii tarvittaessa lapsesta. Tällä toki voi olla lapselle turvallisuutta luova vaikutus. Täytyy kuitenkin pohtia näitä tilanteita lapsen näkökulmasta. Onko lapsen hyvä olla mukana niissä tilanteissa, missä humallutaan?  Tärkeintä olisi miettiä, kun alkoholia nautitaan, oli se sitten ruokailun tai juhlan yhteydessä, että lasten tarpeisiin vastataan, ja että tunnelma pysyisi hyvänä myös lasten mielestä.  

Oman alkoholinkäytön pohdintaan voi käyttää kahta kehittämäämme testiä: 

Oma juominen ja lapseni

Juoko vanhempani liikaa?

Lue lisää: 

Mäkelä ym. Näin Suomi juo, suomalaisten muuttuvat alkoholin käyttötavat. THL (2018)