Vanhemmuuden tukeminen

Testejä ja tietoa Päihdelinkissä

Miten alkoholi ja perhe-elämä voidaan yhdistää haittaamatta lapsen kehitystä? Päihdelinkin oma-apu tarjoaa välineitä ja ohjelmia, joiden avulla voi testata omaa alkoholinkäyttöään sekä haastaa omia juomistottumuksiaan. Hyviä testejä ovat muun muassa juomatapatesti ja alkoholin käyttöä arvioiva AUDIT-testi. Päihdelinkistä löytyy myös kattava tietopankki päihteistä ja riippuvuuksista.

 

Lapset puheeksi -menetelmä

Menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden henkilöiden ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä ja keinoja lapsen arkipäivän sujumiseen sekä yhteistyöhön toinen toisensa kanssa.

Lue lisää Mieli ry:n sivuilta

 

Vanhemmuuden roolikartta®

Vanhemmuuden roolikartan verkkoversio haastaa pohtimaan ja kehittämään vanhemmuutta monesta näkökulmasta. Visuaalinen nettityökalu kartoittaa vanhemmuuden heikkouksia ja vahvuuksia ja antaa palautteena yhteenvedon selkeässä graafisessa muodossa. Roolikartassa vanhemmuuden tärkeimmät tehtävät on jaettu viiteen päärooliin, jotka ovat huoltajan, rakkauden antajan, elämän opettajan, rajojen asettajan sekä ihmissuhdeosaajan roolit. Pääroolit on edelleen jaettu useampaan alarooliin. Lapsi tarvitsee eri ikäkausina erilaista vanhemmuutta. Kaikkiin vanhemmuuden rooleihin tarvitaan herkkyyttä ymmärtää lapsen tarpeita ja hänen kehitystasoaan.

Vanhemmuuden roolikartta on syntynyt Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän henkilöstön kehittämistyön tuloksena vuonna 1999. Kehittämistyön taustalla oli kysymys siitä, miten vanhemmuutta voitaisiin arkiajattelussa hahmottaa mahdollisimman selkeästi ja luontevasti. Verkkoversio tuotettiin osana A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -hanketta.
Vanhemmuuden roolikartan verkkoversio

Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän sivuilta löytyy tilausohjeet roolikartan ja sen käyttämiseen liittyvän oppaan paperiversioihin.
Lue lisää.

 

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetti

Mittava kokonaisuus asiantuntijoiden neuvoja ja toisten vanhempien tukea on tarjolla Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetissä.
Vanhempainnetti

 

Lasten seurassa

Miten sinä käytät alkoholia lasten seurassa? Tee testi ja tutustu muutenkin sivustoon!
Lasten seurassa -sivusto

 

Ensi- ja turvakotien liitto  apua vanhemmuuteen ja elämänhallintaan

Ensi- ja turvakotien liiton toiminnan piirissä tuetaan vauvaperheitä, lastensuojelun asiakasperheitä, synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kärsiviä äitejä.

Ensi-ja turvakotien liittto ja
Apua verkossa 

 

 

Väestoliitto

Väestöliiton Perheverkkoon ja muihin sivustoihin kannattaa tutustua, kun parisuhdekysymykset, lasten kasvatus, arjessa jaksaminen tai eron pohtiminen huolestuttaa. Perheverkko palvelee myös nettivastaanotolla.
Väestöliiton sivut vanhemmille