en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä

Vanhemmuuden tukeminen

Testejä ja tietoa Päihdelinkissä
Miten alkoholi ja perhe-elämä voidaan yhdistää haittaamatta lapsen kehitystä? Päihdelinkin oma-apu tarjoaa välineitä ja ohjelmia, joiden avulla voi testata omaa alkoholinkäyttöään sekä haastaa omia juomistottumuksiaan. Hyviä testejä ovat muun muassa juomatapatesti ja alkoholin käyttöä arvioiva AUDIT-testi. Päihdelinkistä löytyy myös kattava tietopankki päihteistä ja riippuvuuksista.

Vanhemmuuden roolikartta®
Vanhemmuuden roolikartan verkkoversio haastaa pohtimaan ja kehittämään vanhemmuutta monesta näkökulmasta. Visuaalinen nettityökalu kartoittaa vanhemmuuden heikkouksia ja vahvuuksia ja antaa palautteena yhteenvedon selkeässä graafisessa muodossa.

Roolikartassa vanhemmuuden tärkeimmät tehtävät on jaettu viiteen päärooliin, jotka ovat huoltajan, rakkauden antajan, elämän opettajan, rajojen asettajan sekä ihmissuhdeosaajan roolit.

Pääroolit on edelleen jaettu useampaan alarooliin. Lapsi tarvitsee eri ikäkausina erilaista vanhemmuutta. Kaikkiin vanhemmuuden rooleihin tarvitaan herkkyyttä ymmärtää lapsen tarpeita ja hänen kehitystasoaan.

Vanhemmuuden roolikartta on syntynyt Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän henkilöstön kehittämistyön tuloksena vuonna 1999. Kehittämistyön taustalla oli kysymys siitä, miten vanhemmuutta voitaisiin arkiajattelussa hahmottaa mahdollisimman selkeästi ja luontevasti. Verkkoversio tuotettiin osana A-klinikkasäätiön Lasinen lapsuus -hanketta.
» Vanhemmuuden roolikartan verkkoversio

Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän sivuilta löytyy tilausohjeet roolikartan ja sen käyttämiseen liittyvän oppaan paperiversioihin.
» Lue lisää

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetti
Mittava kokonaisuus asiantuntijoiden neuvoja ja toisten vanhempien tukea on tarjolla Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetissä.
» Vanhempainnetti

Lasten seurassa
Miten sinä käytät alkoholia lasten seurassa? Tee testi ja tutustu muutenkin sivustoon!
» Lasten seurassa –sivusto

Apua.info-hyvinvoinnin nettikirjasto
Apua.info ohjaa omaan elämäntilanteeseen sopivaan tietoon ja tukeen. Sivuilta löytyy tietoa auttavista verkkopalveluista ja vertaisryhmistä.
» Apua.info

Ensi- ja turvakotien liitto - apua vanhemmuuteen ja elämänhallintaan
Ensi- ja turvakotien liiton toiminnan piirissä tuetaan vauvaperheitä, lastensuojelun asiakasperheitä, synnytyksen jälkeisestä masennuksesta kärsiviä äitejä.
» Ensi- ja turvakotien liitto

Kirkon kymmenen teesiä
Seurakuntien Lapsityön keskuksen sivuille on koottu kymmenen teesiä vanhemmuudesta ja lapsen hyvästä elämästä.
» Kymmenen teesiä vanhemmuudesta ja lapsen hyvästä elämästä

Väestoliitto
Väestöliiton Perheverkkoon ja muihin sivustoihin kannattaa tutustua, kun parisuhdekysymykset, lasten kasvatus, arjessa jaksaminen tai eron pohtiminen huolestuttaa. Perheverkko palvelee myös nettivastaanotolla.
» Väestöliiton sivut vanhemmille 

×