Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

21.02.2023

Uudet lait voimaan – näin päihde- ja riippuvuuspalvelut muuttuvat 2023

Uusi sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki tulivat voimaan vuoden alussa. Ne korostavat, että päihde- ja riippuvuuspalveluja on saatava tarpeen mukaan. Lakeihin on kirjattu myös aivan uusia palveluja. Päihdeasiamies Tuula Sillanpää kertoo, mitä muutoksia lait tuovat tullessaan.

Miten päihde- ja riippuvuuspalvelut muuttuvat vuonna 2023?

Niiden pitää parantua, koska niitä koskeva lainsäädäntö parantui. Palveluja tulee saada entistä helpommin, ja niitä on tarjottava yksilöllisen tarpeen pohjalta. Sosiaalihuoltolakiin on myös kirjattu ensimmäistä kertaa päiväkeskustoiminta, etsivä työ sekä yhteisösosiaalityö. Ne kirjaukset tulevat voimaan 1.7.2023, kun lainsäädäntö muuten otettiin käyttöön tammikuun alussa. Merkittävä uudistus on myös se, että lakeihin lisättiin sana riippuvuus eli niissä puhutaan päihde- ja riippuvuustyöstä ja -hoidosta.

Missä lain tuomat muutokset näkyvät ensimmäiseksi?

Toivottavasti juuri siinä, että päihde- ja riippuvuuspalvelut räätälöidään asiakkaille tarpeen mukaan. Näin pitää olla, sillä asiakkaiden elämäntilanteet ja tarpeet vaihtelevat. Hyvinvointialueuudistus tuli voimaan vuoden 2023 alussa, ja hyvinvointialueet vastaavat myös näistä palveluista. 

Miten lakipaketti vastaa päihde- ja riippuvuuspalveluiden suurimpiin haasteisiin?

Tarvittavien palveluiden saaminen on ollut paikoitellen iso ongelma, ja uusien kirjausten on syytä parantaa tilannetta. On myös hienoa, että uusi terveydenhuoltolaki velvoittaa huolehtimaan jatkumosta ilman turhia katkoksia. Hoitojatkumo-ongelmat ovat olleet yleisiä. Kun henkilö on käyttänyt vaikkapa päihdehuollon avopalveluita ja siirtyy sitten terveydenhuollon kautta katkaisuhoitoon ja sieltä sosiaalihuoltoon kuuluvaan laitoskuntoutukseen, siirtymät eivät ole sujuneet joustavasti. 

Jatkossa ei ole enää erillistä päihdehuoltolakia. Mitä merkitystä tällä on?

Vanhan päihdehuoltolain palveluja koskevat pykälät jäivät historiaan, kun uusi sosiaalihuoltolaki ja terveydenhuoltolaki tulivat voimaan tammikuun alussa 2023. Tähän saakka meillä on ollut päihdehuoltoa koskevia säännöksiä kolmessa eri laissa, ja nyt tilanne selkiytyy. Kun päihde- ja riippuvuusasioita ei enää lainsäädännössä mielletä omaksi, sosiaali- ja terveydenhuollosta irralliseksi saarekkeekseen, se ei leimaa asiakkaita.

Alkuperäisessä hallituksen lakiesitysluonnoksessa oli huolestuttavia piirteitä. Onnistuttiinko ne muuttamaan?

Kyllä. Hallituksen esitysluonnos sisälsi kirjauksia, joissa sosiaalihuolto uhkasi jäädä terveydenhuollon jalkoihin siten, että terveydenhuollossa olisi arvioitu myös asiakkaan sosiaalihuollon tarpeita. Tästä annoimme palautetta lausuntokierroksella. Nyt lakeihin ja perusteluihin on kirjattu, että terveydenhuolto tekee aina palvelujensa pohjaksi asiakkaan tarpeen arvioinnin ja vastaavasti sosiaalihuolto tekee omat tarpeen arviointinsa. Tämä tarkoittaa, että jokaisella on oikeus saada yksilöllistä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon päihde- ja riippuvuuspalvelua. 

Onko päihdehuoltoa koskeva lainsäädäntö nyt kunnossa?

Ei aivan. Meneillään on tahdosta riippumatonta hoitoa koskeva lainsäädäntöuudistus, jonka tarkemmasta aikataulusta ei ole vielä tietoa. Se on ollut jo vuosia vireillä, ja siinä on tarkoitus yhdistää muun muassa päihdehuoltolain, mielenterveyslain ja kehitysvammalain pykäliä yhdeksi lakipaketiksi.  

Tuliko itsellesi yllätyksiä tämän lakiuudistusmatkan varrella?

Ehkei varsinaisia yllätyksiä, mutta oli mukava huomata, miten monipuolisesti lainsäädäntöä saatiin uudistettua

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *