Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

07.08.2023 | Ajankohtaista, Työkalut

Varhaiskasvatus lapsen merkityksellisenä kehitysympäristönä 

Alle kouluikäiset lapset viettävät merkittävän osan elämäänsä varhaiskasvatuksen piirissä. Varhaiskasvatuksen merkitys lapsen kasvun ja kehityksen kannalta onkin erityisen merkityksellinen ja se voi tukea lasta monin eri tavoin.

Jokainen lapsi ansaitsee parhaan mahdollisen tuen kasvulleen. Tärkeimpänä kasvualustana toimii luonnollisesti perhe; koti, vanhemmat ja sisarukset. Joskus on kuitenkin niin, että perheen arkea kuormittaa merkittävästi vanhempien tai lähimpien aikuisten haasteet, kuten liiallinen päihteiden käyttö. Arki voi olla ennakoimatonta ja huolen täyttämää, eikä lapsi saa tarvitsemaansa huolenpitoa ja lämpöä kotoa. Tällöin muiden kehitysympäristöjen, kuten varhaiskasvatuksen, merkitys korostuu entisestään.  

Voidakseen toimia lasten tukena ja apuna parhaalla mahdollisella tavalla, varhaiskasvatuksen ammattilaisetkin tarvitsevat tukea työhönsä. Työntekijöiden tulee tietää, miten voi toimia ja tukea lasta, jonka kotona juodaan liikaa.  

Lasinen lapsuus -toiminta tarjoaa välineitä ammattilaisten työn tueksi. Voit ladata materiaalia sivuiltamme tai tilata painotuotteina meiltä.  

”Opas varhaiskasvatuksen työntekijöille” tarjoaa tietoa vanhempien juomisesta kärsivän lapsen tunnistamisesta ja esittelee keinoja, joiden avulla aikuisten alkoholinkäyttöä voi käsitellä lasten kanssa niin kahden kesken kuin ryhmässä. Lisäksi opas rohkaisee puuttumaan asioihin vanhempien kanssa keskustelemalla ja yhteistyötä tekemällä. Lopussa käydään läpi työyhteisön toimintakäytäntöjä sekä esitellään kirjallisuutta ja materiaaleja, jotka voivat olla hyödyksi aiheen käsittelyssä.  

”Jos sais kolme toivomusta – Työkirja päihdeasioista varhaiskasvatuksen työntekijöille” käsittelee aikuisten alkoholinkäyttöä ja siitä lapselle aiheutuvia haittoja ja tarjoaa kaivattuja vinkkejä lasten kanssa toimiville ammattilaisille. Erilaisten tehtävien, pelien ja leikkien avulla lapselle tarjoutuu mahdollisuus puhua ympärillään näkemistä vaikeista asioista ja niihin liittyvistä tunteista. Alkoholiteema ei kohdistu välttämättä lapsen omaan lähipiiriin. Kirjan avulla lasta voi kuitenkin auttaa itse ymmärtämään, että ongelma voi koskea myös hänen omaa perhettään, ja että apua voi saada.  

”Pikkuketun salaisuus” Salla Kurkelan kirjoittamaa ja kuvittamaa Pikkuketun salaisuus -kirjaa voi käyttää varhaiskasvatuksen työvälineenä helpottamassa kodin alkoholinkäytön ja muiden vaikeiden aiheiden puheeksi ottoa lasten kanssa. Pikkukettu on saatavilla myös ruotsin– ja englanninkielisenä.  

Tehdään yhdessä lasten arki paremmaksi!