Tukea

Lapsuudenkokemusten kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Lapsuudenkokemusten käsittelyyn on tarjolla monenlaisia palveluita niin kasvokkain kuin verkossakin: vertaistukea eri muodoissaan, ammattiapua, oma-apua ja erilaisia kehollisia menetelmiä. 

Asioiden käsittely puhumalla, ahdistuneisuuden helpottaminen liikkumalla, tunteiden ilmaiseminen taiteen kautta tai vaikka tietoisuustaitojen kehittäminen itsensä rauhoittamisen keinona voivat kaikki omalla laillaan auttaa asioiden käsittelyssä. On tärkeää, että jokainen löytää juuri itselleen sopivat keinot ja tavat vahvistaa omia voimavaroja. 

Tässä osiossa kerrotaan käynnissä olevista ja tulevista ryhmätoiminnoista. Vertaistukiryhmiä järjestetään nuorille ja aikuisille lasisen lapsuuden kokeneille kasvokkain sekä verkossa.

Aikuisille järjestetään teemoiteltuja chatteja kolmen viikon välein. Chattien aikataulut ja aiheet päivittyvät Aikuisten ryhmä-chat -sivulle.

Tarjoamme aikuisille myös mahdollisuuden kahdenkeskiseen chat-keskusteluun työntekijän tai vertaiskeskustelijan kanssa. Lisätietoa ja ohjeet ajanvaraukseen täällä.

Aikuisille lasisen lapsuuden kokeneille on lisäksi avattu keskustelufoorumi, joka edellyttää kirjautumista. Osiossa kerrotaan myös verkkoneuvonnasta ja ammattiavusta, joiden puoleen voi kääntyä eri tilanteissa ja ikävaiheissa. Lopuksi on listattu keskeisiä tahoja ja keinoja etsiä apua lapselle.

Tieto lapsuuden kokemusten vaikutuksista voi auttaa suhtautumaan myötätuntoisemmin itseen. Tämä voi helpottaa omaa oloa merkittävästi. Kannattaakin lukea Tietoa-osion tekstejä, joissa lasisen lapsuuden teemaa lähestytään monelta eri kantilta. Osiossa on teksti myös netistä löytyvän vertaistuen hyödyistä.