Mitä on alkoholismi?

Alkoholismi on sana, joka herättää usein häpeällisiä ja sosiaalisesti leimaavia mielikuvia. Tosiasiassa alkoholismi on sairaus, johon voi sairastua sukupuoleen, ammattiin, koulutustasoon, taloustilanteeseen tai ikään katsomatta. Alkoholismille on tunnusomaista alkoholin jatkuva, usein toistuva tai pakonomainen käyttö erilaisista haitoista huolimatta.

Alkoholismi eli alkoholiriippuvuus on luokiteltu sairaudeksi Maailman terveysjärjestön WHO:n luomassa ja Suomessakin käytössä olevassa niin kutsutussa ICD-10 tautiluokituksessa. Alkoholismi ei ole suoranaisesti perinnöllistä, mutta perintötekijät voivat altistaa riippuvuuden syntymiselle. Toisin sanoen, toiset ovat geneettisesti alttiimpia alkoholiriippuvuudelle. 

Alkoholismiin liittyy usein fysiologisen riippuvuuden kehittyminen, jolloin kyky sietää alkoholin vaikutuksia on kohonnut ja alkoholin käytön lopettamisen jälkeisinä päivinä voi ilmetä eriasteisia vieroitusoireita. Vieroitusoireet saavat usein alkoholiriippuvaisen jatkamaan alkoholin haitallista käyttöä. 

Alkoholiriippuvuus vaikuttaa kaikkiin elämän osa-alueisiin ja alkaa ohjata käyttäytymistä, tunteita ja sosiaalisia suhteita. Alkoholiongelmainen häpeää juomistansa ja siksi hän saattaa alkaa salailla sitä. Alkoholiriippuvainen saattaa myös selitellä juomistaan esimerkiksi oman pahoinvoinnin helpottamisella, stressillä, työpaineilla tai jopa muiden perheenjäsenten käytöksellä.  

Alkoholismin seuraukset vaikuttavat koko perheeseen. Läheisetkin kokevat häpeää ja joskus myös syyllisyyttä perheen tilanteesta. Alkoholisti ei useinkaan itse kykene näkemään juomisensa todellista kuvaa ja miten se vaikuttaa muihin ihmisiin. Hän saattaa nähdä juomisensa ja käyttäytymisensä olevan normaalia ja tämänkin asian vuoksi juomisesta voi tulla riitaa perheessä. 

Alkoholismi voi vaikuttaa perheessä myös silloin, kun sairastunut vanhempi ei juo. Moni on kertonut koko perheen varovan omia liikkeitään ja käytöstään pyrkien varmistamaan, ettei juominen taas alkaisi. Vanhempi saattaa olla selvänä ollessaan kireä ja hermostunut, mikä sekin on todella kuormittavaa. Siksi pelkkä juomisen lopettaminen ei välttämättä riitä ratkaisemaan perheessä olevia ongelmia, vaan tarvitaan muutakin apua ja tukea.   

Alkoholismi on siis sairaus, johon on erilaista hoitoa ja tukea saatavilla. Aikuisella on vastuu tämän avun hakemiseen ja itsensä hoitamiseen. Lapsen tai nuoren tehtävänä ei ole raitistaa vanhempaansa, mutta oman kokemuksensa ja huolensa asiasta saa ja kannattaa vanhemmalle kertoa. Mikäli sen kertominen omalle vanhemmalla tuntuu liian vaikealta, voisi miettiä kuka muu luotettava aikuinen elämässä on ja kertoa hänelle. Joku sukulainen, perhetuttu, valmentaja, opettaja, terveydenhoitaja tai vaikkapa kuraattori voisi olla sellainen.  

Nuorella on oikeus hyvinvointiin vanhemman juomisesta huolimatta. Jos kotona on vaikeaa, on hyvä vahvistaa niitä asioita, jotka tuovat lisää hyvinvointia itselle.

Vietä aikaa kavereiden kanssa, jatka ja nauti harrastuksistasi, tee sellaisia asioita, joista saat itse voimia ja hyvää mieltä. Huolien purkamiseen voi myös etsiä omia keinoja, kirjoittaa päiväkirjaa, jutella kavereille tai osallistua vaikka ohjattuun nettivertaisryhmään.

Pidä itsestäsi huolta, sinulla on siihen oikeus!  

 

Kirjoittaja Laura, Lasinen lapsuus -työntekijä

 

Lähteenä  

http://terveyskirjasto.fi