Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Väkivalta on aina väärin

Väkivalta on osa valitettavan monen nuoren elämää, eikä koti ole kaikille se turvallinen paikka, jossa saa olla oma itsensä ilman pelkoa ja uhkaa.

Joskus väkivalta ja aikuisten päihteidenkäyttö kulkevat rinnakkain, mutta väkivaltaa voi perheessä olla myös ilman päihteitä ja päihteiden liiallista käyttöä voi perheessä olla ilman väkivaltaa. Arjessa väkivalta tarkoittaa turvattomuutta, pelkoa, ahdistuneisuutta, varovaisuutta ja huolia. On mahdotonta voida hyvin, harrastaa, nukkua ja keskittyä kouluun, jos elämä on turvatonta. Väkivalta kapeuttaakin nuoren elämää ja oikeuksia.

Väkivalta ei aina jätä fyysisiä jälkiä

Usein väkivaltana pidetään vain fyysistä väkivaltaa, kuten esimerkiksi lyömistä, potkimista tai tukistamista.

Väkivalta ei kuitenkaan aina jätä jälkiä. Kaikki, mikä on tahallaan tehty toisen pelottelemiseksi, satuttamiseksi tai mielen pahoittamiseksi, on väkivaltaa. Väkivaltaa on myös toisen uhkaileminen ja rajoittaminen tai liikkumisen estäminen.

Perheessä väkivaltaa voi olla vanhempien välillä, vanhempi voi kohdistaa väkivaltaa nuoreen, sisarus voi olla väkivaltainen toisia sisaruksia kohtaan tai nuori itse voi käyttää väkivaltaa sisaruksiaan tai vanhempiaan kohtaan. Väkivallan keskellä eläminen on aina haitallista kasvulle ja kehitykselle. Perheessä tapahtuva väkivalta ei ole koskaan nuoren syy.

Nuori ei voi vaikuttaa siihen, mitä vanhempien välillä tapahtuu tai miten vanhempi tai sisarus käyttäytyy perheen muita jäseniä kohtaan. Nuoren tehtävä ei ole asettua tilanteissa kenenkään puolelle. Tärkeintä on, että väkivalta perheen sisällä saadaan loppumaan ja jokainen perheenjäsen saa elää kodissa turvallisesti, ilman uhkaa ja pelkoa.

Väkivalta alkaa usein vähitellen ja yllättäen. Ensimmäisiä merkkejä voi olla vaikea tunnistaa ja huomata. Valitettavan usein väkivallalla on tapana muuttua vakavammaksi ajan myötä. Pelko on tärkeä mittari. Jos kotona joutuu pelkäämään ja miettimään, miten voi käyttäytyä, jotta joku ei suutu, ei kaikki ole kunnossa.

Väkivalta loppuu harvoin itsestään

Jotta väkivalta saadaan loppumaan, on tärkeää, että asian uskaltaisi ottaa puheeksi. Joskus voi olla niin, että aikuistenkin on vaikeaa tunnistaa väkivaltaa ja hakea siihen apua. Ainoastaan apua hakemalla tilanne voidaan saada pysäytettyä.

Väkivallasta voi kertoa ystävälle, jonka voi pyytää mukaan, kun väkivallan ottaa puheeksi jonkun luotettavan aikuisen kanssa. Tällainen aikuinen voi olla esimerkiksi opettaja, terveydenhoitaja, joku sukulainen tai ystävän vanhempi.

Tavoitteena turvallinen koti

Kodin turvallisuus on aina aikuisen vastuulla. Väkivalta kaventaa nuoren oikeutta olla nuori, oikeutta turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Turvallisessa kodissa jokainen saa olla oma itsensä ja tuntea olonsa hyväksi ja turvalliseksi.

Jos kotona on väkivaltaa, perhe tottuu elämään pelossa ja varoo antamasta suuttumiselle aihetta. Tämä ei ole normaalia, eikä näin kuuluisi joutua elämään. On väärin joutua kokemaan tai näkemään väkivaltaa. Turvallisissa ihmissuhteissa saat olla oma itsesi, juuri sellainen kuin olet, ilman pelkoa tai uhkaa.

Kirjoittaja Tuulia Kovanen, Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntija perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön tiimistä

Nettiturvakoti on Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämä verkkopalvelu, joka on tarkoitettu väkivallan kaikille osapuolille. Nettiturvakodista löytyy paljon tietoa perhe- ja lähisuhdeväkivallasta, selviytymisestä ja auttavista tahoista.