en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä

Lasinen lapsuus aikuisuudessa

Omien vanhempien tai muiden aikuisten liiasta juomisesta aiheutuvat ongelmat saattavat kuormittaa lapsuutta ja nuoruutta hyvin voimakkaasti. Koti voi olla turvaton monella tapaa. Jo pelkästään aikuisten humaltuminen voi olla lasten silmissä pelottavaa. Seuraukset ovat itse päihtymistä haitallisempia: esimerkiksi raju riitely, kaoottinen juhlinta, krapula-aamujen synkkyys, väkivalta tai vanhempien poistuminen kotoa öisin.

Lapsen elämässä ei jää riittävästi tilaa lapsen maailmalle, vaan sen täyttävät joko osin tai ajoittain jopa kokonaan aikuisten huolet, murheet ja vastuut. Tällaisissa olosuhteissa lapsen kehitys vaarantuu. Vaikka lapsi onkin taitava kehittämään selviytymiskeinoja ja kasvaa vuosi vuodelta vanhemmaksi, moni tärkeä kehitysaskel saattaa jäädä ottamatta. Tässä asetelmassa kääntyvät perheenjäsenten roolit usein päälaelleen. Lapset alkavat huolehtia itsestään, sisaruksistaan ja jopa vanhemmistaan, sekä henkisesti että fyysisesti. Vaikean lapsuuden seurauksia voivat olla esimerkiksi tunne omasta arvottomuudesta sekä vaikeus luottaa itseen, toisiin ihmisiin ja elämään yleensä.

Toisaalta moni haastavan lapsuuden läpikäynyt kokee saaneensa paljon myös vahvuuksia kokemustensa kautta. Monet ovat kuvailleet itseään näin aikuisiällä muun muassa hyviksi organisoimaan asioita sekä kuuntelemaan ja ottamaan muut huomioon. Useille kehittyy hyvät ongelmanratkaisutaidot.

On tärkeätä muistaa, ettei lapsuus koostu pelkästä lapsuuden perheestä, vaan lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttavat myös esimerkiksi asuinpaikka, perheen taloudellinen tilanne, päivähoito, koulu, naapurusto, ystävät, harrastukset, isovanhemmat, kummit. Siis kaikki, mistä lapsen arki koostuu. Haastavissa oloissa aikuiseksi kasvaneiden lasten selviytymistä koskevissa tutkimuksissa on todettu sillä olevan merkittävää vaikutusta, jos lapsen elämässä on ollut yksikin turvallinen aikuinen. Monelle tämä aikuinen on ollut esimerkiksi isovanhempi tai opettaja. Myöskin kodin ulkopuoliset harrastukset ja vaikkapa lemmikkieläin ovat saattaneet olla hyvin merkittävä osa lapsen kasvutarinaa. 

VTM Janne Takala
Kirjoittaja tekee lasinen lapsuus -työtä A-klinikkasäätiöllä

×