en | sv | fi

Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia


Tehdään yhdessä lapsuusmuistoista parempia

header menu

Olet täälläOlet täällä

Mitä on lasinen lapsuus?

Vanhemman alkoholinkäyttö aiheuttaa todellisia ja kauaskantoisia ongelmia monen lapsen elämässä. Vanhemman alkoholinkäyttö on lapsen ongelma silloin, kun se häiritsee lasta tai aiheuttaa lapselle kärsimyksiä. Kun tästä tulee toistuvuudeltaan tai vaikutuksiltaan haitallista lapsen kasvulle ja tavalliselle elämälle, puhutaan lasisesta lapsuudesta.

Lasinen lapsuus kiteytyy vanhemman humalajuomisen ja -käyttäytymisen ympärille. Humalainen tai krapulainen vanhempi häiritsee lasta esimerkiksi arvaamattomalla käytöksellä, korotetulla äänellä, riitaisuudella tai järjettömillä puheilla. Usein humalaisen käytös muuttuu epämiellyttäväksi ja jopa väkivaltaiseksi ja tämä pelottaa lasta. Kuitenkin myös sellainen vanhempi, joka ei ole väkivaltainen tai ilkeä humalassa, saattaa olla lapsen mielestä pelottava, mikäli hänen persoonallisuutensa muuttuu. Tämä muutos oikeasta vanhemmasta joksikin vieraaksi on lapsen näkökulmasta ahdistavaa ja pelottavaa

Keskeisimmiksi lasten kokemiksi ongelmiksi vanhempien liiallisen alkoholinkäytön seurauksena voidaan nähdä erilaiset negatiiviset tunteet ja niiden aiheuttaman sosio-emotionaaliset haitat. Häpeä, luottamuksen puute ja pelko ovat selkeimmät ja merkittävimmät haitat, joista vanhempiensa alkoholinkäytöstä kärsivät lapset ja nuoret tutkimuksissa kertovat. Pitkittyessään nämä haitat uhkaavat fyysistä ja henkistä terveyttä. 

Vanhemman käyttäytyminen on itse juomista isompi ongelma

Äärimmillään lapset joutuvat kärsimään humalaisen vanhemman väkivaltaisesta käytöksestä. Alkoholiongelmaisen häiritsevä käytös ja juomisen aiheuttaman epäsopu perheessä on lapsen näkökulmasta itse juomista merkittävämpi ongelma. Fyysisen väkivallan on todettu olevan yleistä alkoholiongelmaisten vanhempien käytöksessä. Väkivalta voi olla puolisoiden välistä tai jopa lapsiin kohdistuvaa. Vielä sitäkin yleisempää on henkinen väkivalta, jonka aiheuttamat haavat saattavat olla pitkät ja syvät. Myös muut väkivallan muodot, eli taloudellinen, sosiaalinen ja seksuaalinen väkivalta voivat liittyä vanhemman alkoholin ongelmakäyttöön.

Lapsen näkökulmasta vanhemman alkoholinkäyttö on monitasoinen ongelma, jolla on merkittävä vaikutus lapsen elämään. Alkoholinkäyttö saattaa uhata lapsen perusturvallisuutta, aiheuttaa laiminlyöntiä ja heitteillejättöä. Lapsen kokemat negatiiviset tunteet ovat suuria, eikä niiden osoittamiseen ja purkamiseen kenties anneta mahdollisuutta. Heikentyneen itsetunnon myötä lapsen mahdollisuudet hankkia suojelevia ja korjaavia kokemuksia voivat vaarantua.

Lasinen lapsuus ei koske vain lapsuusikää. Kotona asuva tai itsenäistyvä nuori kokee tilanteen uusin silmin ja roolista, usein hämmentyneenä. Moni hakee keskusteluapua lapsuudenkokemuksiinsa vasta perheellistymisiässä, kun oman menneisyyden vaikutukset tulevaan alkavat mietityttää. Monet asiat suhteessa eläviin tai jo menehtyneisiin omiin vanhempiin saattavat puhuttaa edelleen omassa keski-iässä, jopa vanhuudessa. Lasisen lapsuuden vaikutuksia eri elämänvaiheissa käsitellään Tietoa-osion seuraavissa luvuissa.

YTT Maritta Itäpuiston kirjoituksesta mukaillut VTM Janne Takala

Maritta Itäpuisto on tehnyt väitöskirjan otsikolla Kokemuksia alkoholiongelmaisten vanhempien kanssa eletystä lapsuudesta (2005). Janne Takala työskentelee Lasinen lapsuus -toiminnassa kehittämiskoordinaattorina.

×